Izvješća o poslovanju i Planovi poslovanja

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. svake godine u posljednjem kvartalu priprema Plan poslovanja za iduću godinu, a tijekom godine priprema Izvješće o poslovanju za prethodnu godinu. Na ovoj stranici možete pronaći Planove poslovanja od 2016. do 2023. godine, te Izvješća o poslovanju od 2011. do 2022. godine. Plan poslovanja za 2024. godinu biti će objavljen u posljednjem kvartalu 2023. godine. Svi dokumenti od 2017. godine na dalje dostupni su i u strojno čitljivom obliku (OpenDocument).


pdfAttach Plan poslovanja za 2023. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2023. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2022. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvjesce o poslovanju za 2022. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2022. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2022. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2021. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2021. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2021. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2021. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2020. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2020. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2020. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2020. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2019. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2019. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2019. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2019. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2018. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2018. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2018. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2018. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2017. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2017. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach  Plan poslovanja za 2017. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2017. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2016. godinu

pdfAttach Plan poslovanja za 2016. godinu

pdfAttach Izvješće o radu davatelja usluge za 2016. godinu


pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2015. godinu

pdfAttach Izvješće o radu davatelja usluge za 2015. godinu


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2014. godinu


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2013. godinu


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2012. godinu


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2011. godinu