Izvješća o poslovanju i Planovi poslovanja

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. svake godine u posljednjem kvartalu priprema Plan poslovanja za iduću godinu, a tijekom godine priprema Izvješće o poslovanju za prethodnu godinu. Na ovoj stranici možete pronaći Planove poslovanja od 2016. do 2024. godine, te Izvješća o poslovanju od 2011. do 2022. godine. Izvješće o radu za 2023. godinu biti će objavljeno u drugom kvartalu 2024. godine. Svi dokumenti od 2017. godine na dalje dostupni su i u strojno čitljivom obliku (OpenDocument).


2024.

pdfAttach Plan poslovanja za 2024. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2024. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2023.

pdfAttach Plan poslovanja za 2023. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2023. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2022.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2022. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvjesce o poslovanju za 2022. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2022. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2022. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2021.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2021. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2021. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2021. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2021. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2020.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2020. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2020. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2020. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2020. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2019.

pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2019. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2019. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2019. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan za 2019. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2018.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2018. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2018. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach Plan poslovanja za 2018. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2018. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2017.

pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2017. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Izvješće o poslovanju za 2017. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)

pdfAttach  Plan poslovanja za 2017. godinu

Open Document Pro ODF - Open Document Reader - ODT - OpenDocument Reader:Amazon.com:Appstore for Android Plan poslovanja za 2017. godinu u strojno čitljivom obliku (OpenDocument)


2016.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2016. godinu

pdfAttach Plan poslovanja za 2016. godinu

pdfAttach Izvješće o radu davatelja usluge za 2016. godinu


2015.

pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2015. godinu

pdfAttach Izvješće o radu davatelja usluge za 2015. godinu


2014.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2014. godinu


2013.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2013. godinu


2012.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2012. godinu


2011.

pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2011. godinu