Natječaji

pdfAttach_mala

Nadmetanje za prikupljanje ponuda za mjesečno, polugodišnje ili godišnje korištenje prodajnih mjesta (stolova) na gradskoj tržnici  (13.10.2021.)

Skica stolova i poslovnih prostora


KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

Radno mjesto

 VINEŽ, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 18.8.2021.

 25.8.2021.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Talijanski jezik

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 3 godine

 • Prikuplja i kontrolira dokumentaciju potrebnu za izradu izlaznih faktura u skladu sa internim pravilnicima i procedurama
 • Odgovoran je za pravovremeno, točno i cjelovito izdavanje izlaznih faktura za izvršene usluge
 • Odgovoran je za pravilno čuvanje i odlaganje knjigovodstvenih isprava i poslovnih evidencija
 • Ažurira matičnu bazu podataka kupaca
 • Vodi analitičko knjigovodstvo kupaca i evidentira uplate
 • Zaprima, evidentira i rješava prigovore i reklamacije kupaca
 • Usko surađuje sa referentom naplate potraživanja
 • Predlaže nove mjere unapređenja poslovanja u svom djelokrugu rada
 • Vrši i ostale knjigovodstvene poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Vrlo dobro poznavanje rada na računalu (Microsoft Office paket)
Poznavanje stranog jezika (Engleski, Njemački, Talijanski)

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 e-mailom: ivana.zubrinic@prvimaj.hr

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe ili diplome)
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje tri (3) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca)
 7. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 8. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika potrebno je priložiti svjedodžbu, potvrdu ili vlastoručno potpisanu izjavu)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


KOORDINATOR VOZNOG PARKA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno, uz probni rok

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 16.7.2021.

23.7.2021.

Posloprimac

SSS, KV

Smjer: tehnički

 Nije važno

Opis poslova:

 • odgovoran je za sav vozni park Društva
 • vodi i odgovoran je za poslove na održavanju vozila, opreme i uređaja Društva
 • kontrolira ispravnost vozila
 • izdaje i vodi evidenciju putnih naloga za sva vozila te usko surađuje sa pomoćnikom rukovoditelja PC Čistoća koji obavlja i poslove upravitelja prijevoza
 • organizira provođenje preventivnih pregleda vozila te vodi evidenciju po vozilima
 • izrađuje tjedni i mjesečni plan održavanja vozila i alata
 • odgovoran je za obavljanje preventivnih pregleda i za tehničku ispravnost vozila
 • odobrava naloge za servise i kontrolira izvršenje naloga za obavljene servise
 • analizira potrošnju goriva po vozilu
 • brine se o tehničkim pregledima vozila
 • zaprima informacije o kvarovima na vozilima i definira prioritete u realizaciji popravaka
 • odgovoran je za funkcioniranje i pravovremeno izvještavanje nadređenog o svim uočenim nepravilnostima
 • izrada mjesečnih izvještaja po vozilu
 • ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog
 • u svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka
 • poznaje rad na računalu (Microsoft Office)
 • obavlja ostale poslove po nalogu neposredno nadređenog
 • za svoj rad odgovoran je rukovoditelju profitnog centra nabava i održavanje i Pomoćniku rukovoditelja PC Čistoća koji obavlja i poslove upravitelja prijevoza

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


GROBAR/KA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 11.6.2021.

 18.6.2021.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova:

 • sudjeluje u organizaciji sprovoda te vrši iskop i zatrpavanje groba
 • vrši ekshumacije
 • sudjeluje u poslovima preuzimanja pokojnika i uređivanja lijesa
 • odgovoran je za čistoću groblja i pratećih objekata
 • odgovoran je za alat i opremu kojima se služi u radu
 • izrađuje betonske okvire na grobovima
 • ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog
 • u svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka
 • za svoj rad odgovoran je vozaču pogrebnog vozila – predradniku

Mogućnost stalnog zaposlenja.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


PRODAVAČ/PRODAVAČICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1
 Na određeno; povećan opseg posla
 Puno radno vrijeme
 Nema smještaja
 U cijelosti
 4.6.2021.
 11.6.2021.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 
Opis poslova:  izrada cvjetnih aranžmana, prodaja asortimana cvjećarne
Mogućnost stalnog zaposlenja

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


pdfAttach_mala

Natječaj za davanje poslovnih prostora na tržnici u zakup (31.5.2021.)

Skica stolova i poslovnih prostora


pdfAttach_mala

Nadmetanje za davanje stolova na tržnici i ribarnici u zakup (7.4.2021.)

Skica stolova i poslovnih prostora


pdfAttach_mala

Nadmetanje za davanje stolova na tržnici i ribarnici u zakup (18.1.2021.)

Skica stolova i poslovnih prostora


RADNIK/ICA NA ODVOŽENJU OTPADA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 2

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 14.1.2021.

 28.1.2021.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova:

 • pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za sakupljanje otpada
 • ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad
 • prema potrebi koristi ručni čitač
 • vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo
 • ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog
 • u svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • osobni dolazak: VINEŽ 81, LABIN
 • najava na telefon: 052 855375
 • pismena zamolba: Vinež 81, Labin
 • e-mailom: ivana.zubrinic@prvimaj.hr

VOZAČ/ICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 2 + 2 = 4

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi (2 radna mjesta) + Na određeno (2 radna mjesta)

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 14.1.2021.

 28.1.2021.

Posloprimac

 Srednja škola 3 godine

 • Kategorija B
 • Kategorija C
 • Kategorija D

 1 godinu

 Opis poslova:

 • upravlja vozilom prema planu ili po nalogu, pridržavajući se važećih propisa
 • odgovoran je za pravovremeno i kvalitetno izvođenje povjerenog posla
 • odgovara za vozilo i opremu koja mu je dana na upravljanje, te je dužan brinuti se o ispravnosti i kompletiranosti iste
 • vodi brigu oko tehničkog pregleda (preventivni i redovni), registraciji vozila i tekućem održavanju vozila
 • odgovoran je za pravovremeno obavještavanje nadređenog o kvarovima i promjenama na vozilu
 • odgovoran je za rad radnika na odvoženju otpada
 • dužan je obavještavati koordinatora za nadzor vozila i sustava identifikacije o stanju na terenu (prenatrpanost posuda, otpad oko posuda…)
 • dužan je dnevno voditi radne naloge za izvršenu uslugu
 • brine za redovno održavanje vozila (pranje, podmazivanje) – dnevni vizualni pregled
 • ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

–  poželjno poznavanje rada sa dizalicom
–  COD 95

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • osobni dolazak: VINEŽ 81, LABIN
 • najava na telefon: 052 855375
 • pismena zamolba: Vinež 81, Labin
 • e-mailom: ivana.zubrinic@prvimaj.hr

ZIDAR / ZIDARICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 12.1.2021.

 26.1.2021.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Opis poslova:

 • vrši sve zidarske, tesarske, armiranobetonske i monterske radove
 • obavlja poslove na održavanju infrastrukture
 • odgovoran je za zaduženi materijal i opremu

Mogućnost zaposlenja na neodređeno.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • najava na telefon: 052 855375
 • e-mailom: ivana.zubrinic@prvimaj.hr

GROBAR/GROBARKA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 30.11.2020.

 14.12.2020.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova:

 • sudjeluje u organizaciji sprovoda te vrši iskop i zatrpavanje groba
 • vrši ekshumacije
 • sudjeluje u poslovima preuzimanja pokojnika i uređivanja lijesa
 • odgovoran je za čistoću groblja i pratećih objekata
 • odgovoran je za alat i opremu kojima se služi u radu
 • izrađuje betonske okvire na grobovima
 • ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog
 • u svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka
 • za svoj rad odgovoran je vozaču pogrebnog vozila – predradniku

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • najava na telefon: 052 855375
 • e-mailom: ivana.zubrinic@prvimaj.hr

ČLAN UPRAVE – DIREKTOR

Na temelju članka 29. i 30. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin 

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1. MAJ LABIN d.o.o.

raspisuje javni natječaj za člana uprave-direktora trgovačkog društva 

UVJETI:

Za člana Uprave – direktora TD 1. MAJ LABIN d.o.o. može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja uz uvjete iz članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93,  34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-proč.tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)  ispunjava sljedeće uvjete:

 • VSS ili VŠS odnosno VI ili VII stupanj stručne spreme građevinskog, tehničkog, tehnološkog, strojarskog, ekonomskog ili pravnog smjera,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 • poznavanje osnovnih programa i rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B – kategorije,
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

UZ PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

 • životopis,
 • domovnicu (original ili preslika),
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma u originalu ili ovjerenoj preslici),
 • potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole,
 • potvrda  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (e-radna knjižica),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda pravne ili fizičke osobe – obrtnika),
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 1 mjesec,
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz čl. 239. st.2. Zakona o trgovačkim društvima, ne starija od 15 dana od dana raspisivanja natječaja,
 • program rada i razvoja Društva za mandatno razdoblje.

Član Uprave – direktor imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od osam (8) dana od dana objave, u zatvorenoj omotnici, na adresu TD 1. MAJ LABIN d.o.o., SKUPŠTINA, Vinež 81, 52220 Labin, uz naznaku „NATJEČAJ  ZA  IZBOR  DIREKTORA – NE  OTVARATI .“

Danom objave smatra se dan objave u dnevnom listu „Glas Istre“ (1.9.2020.).

Ponude koje nisu pravodobno podnesene, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatu izbora u roku od 15 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na javni natječaj kandidati daju suglasnost društvu 1. MAJ d.o.o. Labin da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka imenovanja člana uprave društva.

Skupština društva ima pravo poništiti ovaj javni natječaj u bilo kojem trenutku i bez obveze navođenja razloga. Protiv odluke o imenovanju uprave koju donosi Skupština društva ne postoji mogućnost žalbe ili drugog pravnog lijeka.


RADNIK/CA NA ODVOŽENJU SMEĆA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 Puno radno vrijeme

 2 smjene

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.7.2020.

 14.7.2020.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za skupljanje otpada, ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad, prema potrebi korištenje ručnog čitača, vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom stausu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

ČISTAČ/ČISTAČICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 20 sati tjedno

 Smjena – poslijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 10.3.2020.

 18.3.2020.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Održava čistoću u svim unutarnjim i vanjskim prostorima u kojima se obavljaju djelatnosti Društva, vodi potrebne evidencije o održavanju čistoće, odgovoran je za zaprimljeni materijal i racionalno trošenje istog, ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Sa  prijavljenim kandidatima obaviti će se razgovor. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom stausu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj  priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr
Mogućnost zaposlenja umirovljenika.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

RADNIK/ICA NA ODVOŽENJU OTPADA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 2

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

Natječaj je otvoren od 20.2.2020. do 28.2.2020.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za skupljanje otpada, ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad, prema potrebi korištenje ručnog čitača, vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

VRTLAR / VRTLARICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

Natječaj je otvoren od 20.2.2020. do 28.2.2020.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Opis poslova: Obrađuje parkove, vrši košnju, grabljanje zelenih površina, vrši sječu, obrezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, vrši sadnju cvijeća i stablašica, otkopavanje, štihanje, plijevljenje, po potrebi vrši zalijevanje cvijeća, obavlja ostale poslove po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

POMETAČ/POMETAČICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 5

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

Natječaj je otvoren od 20.2.2020. do 28.2.2020.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Obavlja poslove čišćenja javnih površina u skladu s uputama predradnika i planom pometanja, obavlja poslove pražnjenja koševa za otpad i po potrebi pravilno odlaže razvrstani otpad, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

NAPOMENA:

S prijavljenim kandidatima obaviti će se razgovor. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom stausu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr


pdfAttach_mala

Nadmetanje za davanje stolova na tržnici i ribarnici u zakup (29.1.2020.)

Natječaj za davanje poslovnih prostora na tržnici u zakup (29.1.2020.)

Skica stolova i poslovnih prostora


VOZAČ/ICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 15.1.2020.

 27.2.2020.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija C

 Nije važno

Opis poslova: Upravlja vozilom prema planu ili po nalogu, vodi brigu oko tehničkog pregleda, registraciji vozila i tekućem održavanju vozila, dužan je dnevno voditi radne naloge za izvršenu uslugu, dužan je obavještavati nadređenog o stanju na terenu (otpad oko spremnika i sl.), ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Potreban COD 95.

Sa prijavljenim kandidatima obaviti će se razgovor. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • osobni dolazak: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

SAMOSTALNI/A GROBAR/KA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 3.12.2019.

 17.12.2019.

Posloprimac

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Opis poslova: Sudjeluje u organizaciji sprovoda, te vrši iskop i zatrpavanje groba, vrši ekshumacije, sudjeluje u poslovima preuzimanja pokojnika i uređivanje lijesa, te ostalim poslovima za organizaciju pogrebnih usluga, prema potrebi i organizaciji posla određuje dežurstva prema planu kojeg ispostavlja voditelj pogrebnih usluga i groblja, izrađuje betonske okvire na grobovima, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • najava na telefon: 052 855375
 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

ČLAN UPRAVE – DIREKTOR

Na temelju članka 29. i 30. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin 

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 1. MAJ LABIN d.o.o.

raspisuje javni natječaj za člana uprave-direktora trgovačkog društva 

UVJETI:

Za člana Uprave – direktora TD 1. MAJ LABIN d.o.o. može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • VSS ili VŠS građevinskog, tehničkog, tehnološkog, strojarskog, ekonomskog ili pravnog smjera
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • poznavanje osnovnih programa i rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B – kategorije
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima

UZ PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

 • životopis
 • domovnicu (original ili preslika)
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma u originalu ili ovjerenoj preslici)
 • potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke
 • potvrdu o radnom stažu
 • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od tri mjeseca)
 • ponuđeni program rada i način vođenja trgovačkog društva

Član Uprave – direktor imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine.

Prijava na natječaj podnosi se u roku od osam (8) dana od dana objave, u zatvorenoj omotnici, na adresu TD 1. MAJ LABIN d.o.o., SKUPŠTINA, Vinež 81, 52220 Labin, uz naznaku „NATJEČAJ  ZA  IZBOR  DIREKTORA – NE  OTVARATI .“

Danom objave smatra se dan objave u dnevnom listu „Glas Istre“ (23.11.2019.).

Ponude koje nisu pravodobno podnesene, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatu izbora u roku od 15 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava.


pdfAttach_mala

Nadmetanje za davanje stolova na tržnici u zakup

Skica stolova na tržnici


pdfAttach_mala

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Skica poslovnih prostora na tržnici


PRODAVAČ/ICA U CVJEĆARNI

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 19.7.2019.

 26.7.2019.

Posloprimac

 SSS

 poželjno radno iskustvo

 izrada cvjetnih aranžmana, prodaja asortimana cvjećarne, vrši dnevni polog od prodaje i vodi dnevnu dokumentaciju za primljenu i izdanu robu, vodi i odgovara za trgovačku knjigu, odgovoran za kontrolu  kvalitete cvijeća i ostalih zaprimljenih proizvoda u cvjećarni, odgovoran za primjereno skladištenje i čuvanje rezanog cvijeća, odgovoran za pravovremenu isporuku zaprimljene narudžbe, vrši periodički popis robe u cvjećarni, te je odgovoran za eventualno prouzročeni višak ili manjak robe, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: Vinež 81, 52220 Labin
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto:

GROBAR/GROBARKA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 12.7.2019.

 22.7.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Sudjeluje u organizaciji sprovoda, te vrši iskop i zatrpavanje groba, vrši ekshumacije, sudjeluje u poslovima preuzimanja pokojnika i uređivanje lijesa, odgovoran je za čistoću groblja i pratećih objekata, odgovoran je za alat i opremu kojima se služi u radu, izrađuje  betonske okvire na grobovima, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Predviđena plaća 5.600,00 Kn – netto iznos.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: Vinež 81, 52220 Labin
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto:

VOZAČ/ICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 14.6.2019.

 24.6.2019.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija C

 1 godinu

Opis poslova: Upravlja vozilom prema planu ili po nalogu pridržavajući se važećih propisa, vodi brigu oko tehničkog pregleda (preventivni i redovni), registraciji vozila i tekućem održavanju vozila, dužan je voditi radne naloge za izvršenu uslugu, brine za redovno održavanje vozila, dužan je obavještavati koordinatora za nadzor vozila i sustava identifikacije o stanju na terenu, odgovoran je za rad radnika na odvoženju otpada, odgovoran za vozilo i opremu koja mu je dana na upravljanje.

Uvjet:  položen ispit za dizalicu.
Potreban COD 95.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto:

GROBAR / GROBARKA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 23.5.2019.

 3.6.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Kategorija B

 Nije važno

 Opis poslova: Sudjeluje u organizaciji sprovoda, te vrši iskop i zatrpavanje groba, vrši ekshumacije, sudjeluje u poslovima preuzimanja pokojnika i uređivanje lijesa, odgovoran je za čistoću groblja i pratećih objekata, odgovoran je za alat i opremu kojima se služi u radu, izrađuje  betonske okvire na grobovima, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog

Predviđena plaća 5.600,00 Kn (netto).

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto:

POMOĆNI/A RADNIK/ICA NA GROBLJU

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 2.5.2019.

 10.5.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Pomoćni radovi na održavanju groblja, čisti i održava groblja i prateće objekte, odgovoran je za alat i opremu kojom se služi u radu, vrši ostale poslove po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto:

GROBAR / GROBARKA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 2.5.2019.

 10.5.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Kategorija B

 Nije važno

 Opis poslova: Sudjeluje u organizaciji sprovoda, te vrši iskop i zatrpavanje groba, vrši ekshumacije, sudjeluje u poslovima preuzimanja pokojnika i uređivanje lijesa, odgovoran je za čistoću groblja i pratećih objekata, odgovoran je za alat i opremu kojima se služi u radu, izrađuje  betonske okvire na grobovima, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta:

RADNIK/CA NA ODVOŽENJU OTPADA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.3.2019.

 9.5.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za sakupljanje otpada, ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad, vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo, po potrebi koristi ručni čitač, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: Vinež 81, 52220 Labin
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta:

VOZAČ/ICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 2

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 22.2.2019.

 9.5.2019.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija C

 1 godinu

 Opis poslova: Upravlja vozilom prema planu ili po nalogu pridržavajući se važećih propisa, odgovara za vozilo i opremu koja mu je dana na upravljanje, te je dužan brinuti se o ispravnosti i kompletiranosti iste,  vodi brigu oko tehničkog pregleda, registraciji vozila  i tekućem održavanju vozila, odgovoran je za rad radnika na odvoženju otpada i za pravovremeno obavještavanje nadređenog o kvarovima i promjenama na vozilu, dužan je obavještavati koordinatora za nadzor vozila i sustava identifikacije o stanju na terenu, dužan je dnevno voditi radne naloge za izvršenu uslugu, brine za redovno održavanje vozila, ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjet:  položen ispit za dizalicu.
Potreban COD 95.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto:

VODITELJ/ICA VOZNOG PARKA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.3.2019.

 15.3.2019.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Smjer: tehnički

 Kategorija B, poželjno položeno za C kategoriju

 Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima

Informatička znanja: osnove korištenja računala u Windows okruženju

 Opis poslova: izdaje i vodi evidenciju putnih naloga za sva vozila, koordinira preventivnim pregledima vozila, odobrava naloge za servise, brine se o tehničkim pregledima vozila, izrađuje mjesečne izvještaje po vozilu, praćenje i analiza potrošnje goriva po vozilu, koordinacija sa servisima u svezi nabavke rezervnih dijelova, brine se o tehničkoj ispravnosti vozila.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta:

POMETAČ/POMETAČICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 2

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.3.2019.

 15.3.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Kategorija B

 Nije važno

 Opis poslova: čišćenje javnih površina u skladu s uputama predradnika i planom pometanja, pražnjenje koševa za otpad i po potrebi pravilno odlaganje razvrstanog otpada, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta:

ČISTAČ/ICA PLAŽE

Radno mjesto

 RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.3.2019.

 15.3.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Kategorija B

 Nije važno

 Opis poslova: čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa za otpad, sakupljanje rasutog otpada, te po potrebi pravilno odlaganje razvrstanog otpada, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta:

RADNIK/CA NA ODVOŽENJU OTPADA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.3.2019.

 15.3.2019.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Kategorija B

 Nije važno

 Opis poslova: pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za sakupljanje otpada, ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad, vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta:

VOZAČ/ICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 22.2.2019.

 4.3.2019.

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija C

 Nije važno

Opis poslova: Upravlja vozilom prema planu ili po nalogu, vodi brigu oko tehničkog pregleda, registraciji i tekućem održavanju vozila, vodi potrebnu evidenciju o radu vozila, odgovoran je za rad radnika na odvoženju otpada, brine za redovno održavanje vozila, dužan je dnevno voditi radne naloge za izvršenu uslugu.

Poželjno imati položen ispit za dizalicu, poželjno radno iskustvo.
Potreban COD 95.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto:

REFERENT/ICA ZAŠTITE NA RADU

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 13.2.2019.

 21.2.2019.

 Rad na jednom mjestu

Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Potreban položen stručni ispit; OPĆI I POSEBNI DIO ; stručni ispit iz zaštite na radu

 Kategorija B

 1 godinu

 Opis poslova: organiziranje i provedba zaštite na radu i zaštite od požara, kontrola svih postrojenja, uređaja i instalacija, izrađivanje okvira za identifikaciju opasnosti i procjenu rizika, definiranje akcijskih planova za smanjenje rizika te izrada potrebnih izvještaja, izrada procedure i uputa za rad na siguran način te opremu koja se koristi, sudjelovanje u odabiru osobne zaštitne opreme, vođenje potrebnih očevidnika, provođenje internih audita, provođenje kontrole alkoholiziranosti radnika  na radnom mjestu i dr.

Obrazovni program: područje sigurnosti, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

Radno iskustvo od 1 godinu se traži na poslovima zaštite na radu.
Sa odabranim kandidatima/kandidatkinjama obaviti će se testiranje.

Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta.

VRTLAR/VRTLARICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 8

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.2.2019.

 13.2.2019.

 Terenski rad

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Opis poslova: obrađivanje parkova, košnja, grabljanje zelenih površina, sječa, obrezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, sadnja cvijeća i stablašica, okopavanje, štihanje, plijevljenje, po potrebi zalijevanje cvijeća, te ostali poslovi po nalogu nadređenog

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

NAPOMENA: Svi podaci koje zaprimimo od kandidata služe isključivo u svrhu sažetog pregleda kompetencija kandidata, te u svrhu kontaktiranja oko selekcijskih postupaka. Podaci su evidentirani u listi kandidata za posao i ne služe u druge svrhe.


pdfAttach_mala Nadmetanje za prikupljanje ponuda za godišnji zakup prodajnog mjesta (stola) u ribarnici


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodno radno mjesto.

RUKOVODITELJ/ICA PROFITNOG CENTRA ODRŽAVANJA I NABAVE

Radno mjesto

Mjesto rada: LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 19.9.2018.

Natječaj vrijedi do: 27.9.2018.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: 3 godine

Ostale informacije: Opis poslova:

– organizira i rukovodi profitnim centrom, izrađuje planove rada organizacijskih jedinica i odgovoran je za provođenje istih, izrađuje godišnji plan nabave usko surađujući sa rukovoditeljima PC-a i sektora, popunjava i pravovremeno dostavlja radne liste Sektoru financija i kontrolinga, predlaže nove mjere unapređenja poslovanja u svom djelokrugu rada, kao neposredan ovlaštenik odgovoran je za zaštitu na radu u skladu sa zakonskim ovlastima i dužnostima i internim aktima društva, obavlja ostale poslove po nalogu neposredno nadređenog, odgovoran je za pravilno obavljanje poslova i financijsko poslovanje profitnog centra kojim rukovodi

Obrazovni program: ekonomski, tehnički, prometni
Radno iskustvo:

– 3 godine za VSS
– 5 godina za VŠS

Poslodavac

Poslodavac: 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Kontakt:

Napomena: Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će provedeno testiranje bitno za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima. O terminu održavanja testiranja kandidati će biti naknadno obaviješteni.


1.MAJ d.o.o. objavio je slobodna radna mjesta.

GROBAR/GROBARKA

Radno mjesto

Mjesto rada:  LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:  2

Vrsta zaposlenja:  Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Način rada:  2 smjene

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  U cijelosti

Natječaj vrijedi od:  16.7.2018.

Natječaj vrijedi do:  24.7.2018.

Posloprimac

Razina obrazovanja:  Osnovna škola niži razredi ili završena osnovna škola

Radno iskustvo:  Nije važno

Opis poslova: Sudjeluje u organizaciji sprovoda, te vrši iskop i zatrpavanje groba, vrši eshumacije. Sudjeluje u poslovima preuzimanja pokojnika i uređivanja lijesa. Odgovoran je za čistoću groblja i pratećih objekata. Odgovoran je za alat i opremu kojima se služi u radu. Izrađuje betonske okvire na grobovima. Obavlja ostale poslove po nalogu neposredno nadređenog. U svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koje se odnose na one radne procese koje spadaju u njegov djelokrug radnih odgovornosti i radnih zadataka.

Poslodavac

Poslodavac:  1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Kontakt:


pdfAttach_mala

Natječaj za davanje prostora u zakup


pdfAttach_mala

1.MAJ d.o.o. objavljuje oglas za rad u call centru za studente/ice koji/e mogu raditi preko ugovora sa studentskim centrom, i to za komunikaciju sa građanima preko ljeta.

Student/ica za rad u call centru 

PODACI O POSLODAVCU

Naziv poslodavca: 1. MAJ d.o.o.
Adresa: Vinež 81, 52 220 Labin

OIB:  23557321379

VRSTA POSLA

Rad u call centru

Opis poslova:  javljanje na telefonske  pozive građana

MJESTO OBAVLJANJA POSLA

Labin, Vinež 81

PREDVIĐENA CIJENA SATA

23,00 kn

POTREBAN BROJ STUDENATA

2

PERIOD RADA

do 31.8.2018.

RADNO VRIJEME

smjenski rad

KONTAKT

TELEFON: 052/ 855-375

MAIL: ivana.zubrinic@prvimaj.hr


pdfAttach_mala

1.MAJ d.o.o. dana 17.05.2018. godine objavljuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

VODITELJ/-ICA UREDA UPRAVE

Radno mjesto

Mjesto rada: Labin, Istarska županija

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme – na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 1 smjena, prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 17.5.2018.

Natječaj vrijedi do: 31.5.2018.

Posloprimac

Potrebna zvanja: diplomirani pravnik/magistar prava

Razina obrazovanja:

 • VSS pravnog usmjerenja

Radno iskustvo: 3 godine

Ostale informacije:

Opis poslova: rukovodi radom Ureda uprave. Sudjeluje u izradi strateških usmjerenja, ciljeva, planova i procedura Društva. Prati, proučava i tumači važeće propise za potrebe Društva. Usklađuje interne akte i odluke Društva sa pozitivnim propisima RH i EU. Sastavlja i provjerava ugovore, akte te ostalu pravnu dokumentaciju. Predlaže mjere upravljanja i odgovoran je za provođenje politike ljudskih resursa. Predlaže plan zapošljavanja i sukreira politiku provođenja edukacije zaposlenika. Koordinira poslove s javnim bilježnicima kod prisilne naplate potraživanja. Po potrebi zastupa Društvo pred sudovima i drugim tijelima. Obavlja poslove tajnika Skupštine i tajnika Nadzornog odbora Društva. Odgovoran je za provođenje standarda, operativnih procedura, radnih uputa,smjernica i sl. društva koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka te je u svom radu dužan poštivati iste. Kao neposredan ovlaštenik odgovoran je za zaštitu na radu u skladu sa zakonskim ovlastima i dužnostima i internim aktima društva.

Poslodavac:

Poslodavac: 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Kontakt:


pdfAttach_mala

OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA

na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla.

VOZAČ/VOZAČICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA

RADNO MJESTO

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 24.4.2018.

 8.5.2018.

 Terenski rad

POSLOPRIMAC

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine

 Kategorija C

 Nije važno

Rad sa dizalicom prednost, ali nije uvjet.

POSLODAVAC

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


pdfAttach_mala

OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA

na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla.

ČISTAČ/ČISTAČICA

RADNO MJESTO

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 Puno radno vrijeme

 • 2 smjene
 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 18.4.2018.

 28.4.2018.

 Rad na jednom mjestu

POSLOPRIMAC

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: održavanje čistoće u svim unutarnjim i vanjskim prostorijama Društva,

vođenje evidencije o održavanju čistoće, zaprimanje i racionalno trošenje materijala za održavanje čistoće.

Mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

POSLODAVAC

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću


pdfAttach_mala

OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA 

na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla.

PODACI O POSLODAVCU

Naziv poslodavca: 1. MAJ d.o.o.
Adresa: Vinež 81, 52 220 Labin
Telefon: 052/855-375

PODACI O RADNOM MJESTU

ČISTAČ/ICA

Opis poslova: obavlja poslove čišćenja javnih površina, prazni koševe za otpad, sakuplja rasuti otpad te pravilno odlaže razvrstani otpad

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola

Radno iskustvo: nije važno

Broj izvršitelja: 3 

VRSTA ZAPOSLENJA

Radni odnos na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla. Sezonski.

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene; dvokratno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

UVJETI OGLASA

Oglas vrijedi od 11.04.2018. do 25.04.2018.
Mjesto rada: Labin
Pisanu zamolbu sa životopisom slati na adresu Vinež 81, 52220 Labin, ili na adresu e-pošte:  ivana.zubrinic@prvimaj.hr

Poslodavac zadržava pravo poništenja ovog oglasa u cijelosti ili djelomično.Oglas je objavljen 11.04.2018. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.


pdfAttach_mala

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup – travanj 2018.

Nadmetanje za prikupljanje ponuda za godišnji zakup prodajnih mjesta (stolova) u ribarnici – travanj 2018.


pdfAttach_mala

1.MAJ d.o.o. dana 23.01.2018. godine objavljuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA 

na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla.

 

PODACI O POSLODAVCU
Naziv poslodavca: 1. MAJ d.o.o.
Adresa: Vinež 81, 52 220 Labin
Telefon: 052/855-375

PODACI O RADNIM MJESTIMA

 1. Radnik/ica u hortikulturi

Opis poslova: košnja, grabljanje zelenih površina, sječa, orezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, sadnja cvijeća i stablašica, okopavanje, štihanje, plijevljenje, zalijevanje cvijeća, ostali vrtlarski poslovi

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Škola za KV i VKV radnike

Radno iskustvo: nije važno

Broj izvršitelja: 7

 1. Radnik/ica na odvoženju otpada

Opis poslova: pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za sakupljanje otpada, ručno pometanje otpada rasutog prilikom pražnjenja, briga o ispravnosti ugrađene opreme za identifikaciju, ostali poslovi na odvoženju otpada

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Škola za KV i VKV radnike

Radno iskustvo: nije važno

Druga znanja i vještine: položena C kategorija poželjna, ali nije uvjet

Broj izvršitelja: 1

 1. Vozač/ica motornog teretnog vozila

Opis poslova: upravlja vozilom prema planu ili po nalogu, pridržavajući se važećih propisa, odgovoran je za pravovremeno i kvalitetno izvođenje povjerenog posla, odgovara za vozilo i opremu koja mu je dana na upravljanje, te je dužan brinuti se o ispravnosti i kompletiranosti iste, vodi brigu oko tehničkog pregleda (preventivni i redovni), registraciji vozila i tekućem održavanju vozila, vodi potrebnu evidenciju o radu vozila, odgovoran je za svakodnevnu tehničku ispravnost vozila, odgovoran je za rad radnika na odvoženju otpada, dužan je dnevno voditi radne naloge za izvršenu uslugu, brine za redovno održavanje vozila (pranje,podmazivanje)

Rad sa dizalicom prednost, ali nije uvjet.

Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 3 godine
 • Škola za KV i VKV radnike

Potrebna zvanja: vozač teretnih motornih vozila

Vozački ispit: kategorija C

Radno iskustvo: nije važno

Broj izvršitelja: 4

 

VRSTA ZAPOSLENJA

Radni odnos na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla. Mogućnost trajnog zaposlenja.

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Probni rok: 1 mjesec

UVJETI OGLASA

Oglas vrijedi od 23.01.2018. do 06.02.2018.
Mjesto rada: Labin
Pisanu zamolbu sa životopisom slati na adresu Vinež 81, 52220 Labin, ili na adresu e-pošte:  ivana.zubrinic@prvimaj.hr

Poslodavac zadržava pravo poništenja ovog oglasa u cijelosti ili djelomično.Oglas je objavljen 23.01.2018. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.


pdfAttach_mala

Natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup


pdfAttach_mala

1.MAJ d.o.o. dana 23.05.2017. godine objavljuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

VODITELJ/-ICA UREDA UPRAVE

Radno mjesto

Mjesto rada: Labin, Istarska županija

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 1 smjena, prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 23.5.2017.

Natječaj vrijedi do: 31.5.2017.

Posloprimac

Potrebna zvanja: diplomirani pravnik/magistar prava

Razina obrazovanja:

 • VSS pravnog usmjerenja

Radno iskustvo: 3 godine

Ostale informacije:

Opis poslova: rukovodi radom ureda uprave; sudjeluje u izradi strateških usmjerenja, ciljeva, planova i procedura Društva; prati, proučava i tumači važeće propise za potrebe Društva; usklađuje interne akte i odluke Društva sa pozitivnim propisima RH i EU; sastavlja i provjerava ugovore, akte te ostalu pravnu dokumentaciju; predlaže mjere upravljanja i odgovoran je za provođenje politike ljudskih resursa; predlaže plan zapošljavanja i sukreira politiku provođenja edukacije zaposlenika; koordinira poslove s javnim bilježnicima kod prisilne naplate potraživanja; po potrebi zastupa Društvo pred sudovima i drugim tijelima; obavlja poslove tajnika Skupštine i tajnika Nadzornog odbora Društva

Poslodavac

Poslodavac: 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Kontakt:


pdfAttach_mala

Natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup


pdfAttach_mala

Javni natječaj za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu 1.MAJ d.o.o. na korištenje udrugama ili socijalnim zadrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro

Obrazac prijave na javni natječaj


pdfAttach_mala

1. MAJ d.o.o. dana 13.04.2017. godine objavljuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

VOZAČ/VOZAČICA TERETNOG MOTORNOG VOZILA

Radno mjesto

Mjesto rada: Labin, Istarska županija

1

Na određeno; povećan opseg posla

Puno radno vrijeme

2 smjene

Nema smještaja

U cijelosti

13.4.2017.

21.4.2017.

Terenski rad

Posloprimac

vozač teretnih motornih vozila

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija C

Nije važno

Opis poslova: upravlja vozilom prema planu ili po nalogu, pridržavajući se važećih propisa, odgovoran je za pravovremeno i kvalitetno izvođenje povjerenog posla, odgovara za vozilo i opremu koja mu je dana na upravljanje, te je dužan brinuti se o ispravnosti i kompletiranosti iste, vodi brigu oko tehničkog pregleda (preventivni i redovni), registraciji vozila i tekućem održavanju vozila, vodi potrebnu evidenciju o radu vozila, odgovoran je za svakodnevnu tehničku ispravnost vozila, odgovoran je za rad radnika na odvoženju otpada, dužan je dnevno voditi radne naloge za izvršenu uslugu, brine za redovno održavanje vozila (pranje,podmazivanje).

Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet.

Poslodavac

1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • osobni dolazak: VINEŽ 81, LABIN
 • pismena zamolba: Vinež 81, 52220 Labin
 • e-mailom: info@prvimaj.hr

pdfAttach_mala

1. MAJ d.o.o. dana 16.02.2017. godine objavljuje natječaj za sljedeće radno mjesto:

PRODAVAČ/PRODAVAČICA

Radno mjesto
Mjesto rada: LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.2.2017.

Natječaj vrijedi do: 23.2.2017.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: 6 mjeseci

Ostale informacije:
Opis poslova: izrada cvjetnih aranžmana,prodaja asortimana cvjećarne,kontrola kvalitete cvijeća i ostalih zaprimljenih proizvoda u cvjećarni
Obrazovni program: trgovački,ekonomski
Poželjno iskustvo rada u cvjećarni

Poslodavac
Poslodavac: 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Kontakt:

 • pismena zamolba: 1.MAJ d.o.o.,VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: info@prvimaj.hr

pdfAttach_mala

1. MAJ d.o.o. dana 10.02.2017. godine objavljuje:

OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA

na određeno vrijeme radi povećane potrebe

sezonskog karaktera

 

PODACI O POSLODAVCU
Naziv poslodavca: 1. MAJ d.o.o.
Adresa: Vinež 81, 52 220 Labin
Telefon: 052/855-375

PODACI O RADNIM MJESTIMA

 1. Pomoćni radnik u građevinarstvu

Opis poslova: ručni iskop na gradilištu, ukrcaj i iskrcaj građevinskog materijala, pomoć zidaru, ostali pomoćni građevinski radovi

Razina obrazovanja: minimalno završena osnovna škola

Radno iskustvo: poželjno, ali nije uvjet

 1. Vrtlar

Opis poslova: košnja, grabljanje zelenih površina, sječa, orezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, sadnja cvijeća i stablašica, okopavanje, štihanje, plijevljenje, zalijevanje cvijeća, ostali vrtlarski poslovi

Razina obrazovanja: SSS – hortikultura, šumarski, poljoprivredni, tehnički

Radno iskustvo: 1 godina

 1. Pomoćni vrtlar

Opis poslova: košnja, grabljanje zelenih površina, okopavanje, štihanje, plijevljenje, pomoćni poslovi pri orezivanju i sječi, ostali vrtlarski poslovi

Razina obrazovanja: minimalno završena osnovna škola

Radno iskustvo: nije važno

 1. Radnik na odvoženju otpada

Opis poslova: pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za sakupljanje otpada, ručno pometanje otpada rasutog prilikom pražnjenja, briga o ispravnosti ugrađene opreme za identifikaciju, ostali poslovi na odvoženju otpada

Razina obrazovanja: minimalno završena osnovna škola

Radno iskustvo: nije važno

Druga znanja i vještine: položena C kategorija poželjna, ali nije uvjet

 1. Pometač

Opis poslova: čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa za otpad, te pravilno odlaganje razvrstanog otpada, ostali poslovi pometanja

Razina obrazovanja: minimalno završena osnovna škola

Radno iskustvo: nije važno

 1. Čistač

Opis poslova: čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa za otpad, skupljanje rasutog otpada, pravilno odlaganje razvrstanog otpada

Razina obrazovanja: minimalno završena osnovna škola

Radno iskustvo: nije važno

 

VRSTA ZAPOSLENJA
Radni odnos na određeno vrijeme radi povećane potrebe sezonskog karaktera

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Probni rok: 1 mjesec

 

UVJETI OGLASA
Oglas vrijedi od 10.02.2017. do 17.02.2017.
Mjesto rada: Labin
Pisanu zamolbu sa životopisom slati na adresu Vinež 81, 52220 Labin, ili na adresu e-pošte: info@prvimaj.hr.
Poslodavac zadržava pravo poništenja ovog oglasa u cijelosti ili djelomično.

Oglas je objavljen 10.02.2017. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.


pdfAttach_mala Nadmetanje za zakup prodajnih mjesta na tržnici i ribarnici

pdfAttach_malaSkica slobodnih prodajnih mjesta


pdfAttach_malaNatječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

pdfAttach_malaSkica slobodnih prostora – prizemlje

pdfAttach_malaSkica slobodnih prostora – kat


pdfAttach_mala  Natječaj za prodaju nekretnina


pdfAttach_mala

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, objavilo je dana 14.10.2016. godine natječaj za slijedeće radno mjesto:

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

1

Na određeno; zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, uz mogućnost produljenja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Puno radno vrijeme

Smjena – prijepodne

U cijelosti

14.10.2016.

21.10.2016.

SMJER: ekonomija

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 – osnove korištenja računala u Windows okruženju – MS Office

Opis poslova: vodi,koordinira i nadzire poslove računovodstva i financija prema propisima RH te računovodstvenim standardima;-organizira proces rada računovodstva

RADNO ISKUSTVO
Minimalno 3 godine za VSS, odnosno 5 godina za VŠS

VRSTA ZAPOSLENJA
Radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene za rodiljni i roditeljski dopust (uz mogućnost produljenja radnog odnosa na neodređeno vrijeme)

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
Izvrsno poznavanje računovodstvenih i poreznih propisa te računovodstvenih standarda
Odlično poznavanje rada na računalu, poznavanje MS Office
Iskustvo u vođenju i motiviranju djelatnika i sposobnost kvalitetne suradnje s članovima tima i ostalim kolegama
Analitičnost, razvijene sposobnosti upravljanja i rješavanja problema
Pouzdanost, odgovornost i dobre organizacijske vještine
Orijentacija na rezultate s razvijenom poslovnom etikom
Spremnost na ulaganje u vlastita znanja i razvoj vještina
Samostalnost i proaktivnost u radu

UVJETI NATJEČAJA:
Pisanu zamolbu sa životopisom slati na adresu Vinež 81, 52220 Labin, sa naznakom: ”Za natječaj”
Uz usmeni razgovor kandidati će biti pisano testirani.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.


pdfAttach_mala

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, objavilo je dana 19.10.2016. godine natječaj za sljedeće radno mjesto:

STRUČNI/A SURADNIK/CA U PROFITNOM CENTRU ZELENE POVRŠINE

Mjesto rada:  VINEŽ, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:  1

Vrsta zaposlenja:  Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Način rada:  Smjena – prijepodne

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  Djelomično

Natječaj vrijedi od:  19.10.2016.

Natječaj vrijedi do:  26.10.2016.

Uvjeti na radnom mjestu:  Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja/smjer: Viša ili prvostupanjska – poljoprivredna struka

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • Osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
• kratki životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice),
• presliku diplome ili potvrde o završenom studiju/školovanju,
• dokaz o radnom stažu (original potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, (uvjerenje nadležnog suda) ne starijeg od šest mjeseci

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontakt: pismena zamolba: 1. MAJ d.o.o., VINEŽ 81, 52220 LABIN