Sponzorstva i donacije

1.MAJ d.o.o. u obvezi je primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).


Godišnja izvješća

Stoga je ovo trgovačko društvo dužno Uredu za udruge dostaviti godišnji Izvještaj o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva.

Podaci se dostavljaju putem informacijskog sustava Uredu za udruge, a u skladu s rokovima posljednje dostavljeno izvješće odnosi se na 2021. godinu.


Pravilnik

Na ovoj stranici objavljujemo važeći pravilnik kojim se regulira pitanje sponzorstva i donacija od strane trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.:

pdfAttach Pravilnik o sponzoriranju i doniranju trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.