Sponzorstva i donacije

1.MAJ d.o.o. u obvezi je primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). Stoga je ovo trgovačko društvo dužno Uredu za udruge dostaviti godišnji Izvještaj o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva.

Podaci se dostavljaju putem informacijskog sustava Uredu za udruge, a u skladu s rokovima posljednje dostavljeno izvješće odnosi se na 2018. godinu.

Na ovoj stranici objavljujemo važeći pravilnik kojim se regulira pitanje sponzostva i donacija od strane trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

 

pdfAttach Pravilnik o sponzoriranju i doniranju trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

 

Lista donacija za 2019. godinu