Podaci o količinama prikupljenog otpada

Upute za pravilno odvajanje otpada

Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE


Količine prikupljenog otpada

Prikazani su podaci o količinama prikupljenog otpada od 2021. do 2023. godine, prema vlastitim evidencijama 1.MAJ-a d.o.o. Navedene su količine po vrstama odvojeno prikupljenog otpada, ukupne količine odvojeno prikupljenog otpada, količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, ukupne količine otpada te udio odvojeno prikupljenog otpada u ukupno prikupljenom komunalnom otpadu. Treba napomenuti da zbog zakonskih izmjena od 2021. godine vrijedi nova metodologija te su u skladu s time i udjeli odvojeno prikupljenog otpada veći nego 2020. godine. Ispod tablice možete klikom na “OVDJE” vidjeti podatke za duže vremensko razdoblje (2013.-2023.).Količine prikupljenog selektivnog otpada za razdoblje 2013.-2023. na pregledan način možete pogledati: OVDJE