Podaci o količinama prikupljenog otpada

Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE


Prikazani su podaci o količinama prikupljenog otpada od 2020. do 2022. godine, prema vlastitim evidencijama 1.MAJ-a d.o.o. Navedene su količine po vrstama selektivnog otpada, ukupne količine selektivnog otpada, količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, ukupne količine otpada, te udio selektivnog otpada u ukupno prikupljenom komunalnom otpadu. Treba napomenuti da zbog zakonskih izmjena od 2021. godine vrijedi nova metodologija te su u skladu s time i udjeli prikupljenog selektivnog otpada veći nego 2020. godine. Ispod tablice možete klikom na “OVDJE” vidjeti podatke za duže vremensko razdoblje (2013.-2022.).

Količine prikupljenog selektivnog otpada za razdoblje 2013.-2022. na pregledan način možete pogledati: OVDJE