Podaci o količinama prikupljenog otpada

Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE


Prikazani su podaci o količinama prikupljenog otpada od 2013. do 2020. godine, prema vlastitim evidencijama 1.MAJ-a d.o.o. Navedene su količine po vrstama selektivnog otpada, ukupne količine selektivnog otpada, količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, ukupne količine otpada, te udio selektivnog otpada u ukupno prikupljenom komunalnom otpadu.