Povijest poduzeća

Poduzeće je osnovano Rješenjem Narodnog odbora gradske Općine Labin dana 31.12.1953. godine pod nazivom Komunalno uslužno zanatsko poduzeće “1. Maj Labin”, sa sljedećim predmetom poslovanja: vršenje zanatskih i drugih usluga kao i komunalnih i građevinskih radova.

Poduzeće se 1968. godine opremilo s tri kamiona namijenjena za odvoz smeća, ukupne zapremine 25 m³. Usluge su se uglavnom vršile u naseljima Labin i Rabac, a deponije smeća nalazile su se  izvan naselja na otvorenom. Za odlaganje otpada najčešće su se koristile terenske depresije (uvale, vrtače i sl.), napušteni kamenolomi, boksitna nalazišta i sl. To su mjesta gdje je često postojala opasnost od prodiranja površinskih voda u podzemlje, pa su sa hidrogeološkog stanovišta vrlo osjetljiva i ugrožavala su okolinu na najvećem dijelu tadašnje Zajednice općina Rijeka.

Sanacija mnogobrojnih “divljih odlagališta” još uvijek nije potpuno dovršena, no središnji je deponij nakon 2008. godine doživio pravu transformaciju. Naime, na odlagalištu Cere provedena su investicijska ulaganja u sanaciju, a danas se miješani komunalni otpad odvodi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun kraj Pule. Time je nakon više desetljeća završila praksa trajnog odlaganja miješanog komunalnog otpada na Ceru, i općenito na Labinštini.

Značajnija promjena u pravnom obliku poduzeća uslijedila je 1993. godine kada postaje KP “1. Maj” d.o.o. Labin (društvo s ograničenom odgovornošću).

Posljednja promjena uslijedila je 8. rujna 1995. godine usklađenjem sa Zakonom o trgovačkim društvima, te od tog datuma poduzeće posluje pod nazivom 1.MAJ LABIN d.o.o. Direktor (član uprave) vodi poslove Društva, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Skraćeni naziv tvrtke je 1.MAJ d.o.o.

U 2010. godini trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. organizira se po modelu profitnih centara odgovornosti (PC), a krajem 2011. godine dolazi do izdvajanja i pripajanja djelatnosti javne odvodnje trgovačkom društvu Vodovod Labin d.o.o.

Na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, 3. kolovoza 2016. godine, donesena je odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Labina, na temelju koje je trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. preuzelo na upravljanje labinsku tržnicu. Trgovačko društvo Faraguna Investment d.o.o., koje je ranije obavljalo tu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji, izbrisano je iz sudskog registra, stoga je ugovor prestao važiti po sili zakona. Dana 1. listopada 2016. godine 1. MAJ d.o.o. stupio je u posjed labinske tržnice te nastavlja s upravljanjem iste.

Fotogalerija