Misija i vizija

Misija

Misija je osnovna funkcija odnosno zadatak poduzeća te bilo kojeg njegovog dijela. Upravo zbog toga svaka vrsta organiziranog djelovanja mora imati misiju da bi imala smisla. U tom kontekstu, misija trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. jest:

 • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti
 • održavati sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djeluje
 • jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja
 • stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga
 • pravilno gospodarenje komunalnim otpadom, održavanje i čišćenje parkova, javnih površina i groblja što čini temelj sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom i to u suradnji sa osnivačima.

Vizija

Vizija predstavlja široku sliku kojoj neko poduzeće općenito teži. Viziju kao takvu potrebno je različitim instrumentima implementirati u poslovanje, integrirati je u svakodnevne procedure i ono što je najvažnije upoznati radnike te korisnike usluga sa istom. Vizija trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. jest:

 • usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa
 • usmjerenje na principe zaštite okoliša te održivog razvoja
 • osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika
 • aktivno sudjelovanje u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim stanovnicima Labinštine
 • poseban značaj promicanju ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi
 • poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Labinštine

Implementiranje misije i vizije u poslovanje je proces koji traje nekoliko godina, no ukoliko upravo te odrednice misije i vizije budućeg djelovanja trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. pretvorimo u operativne aktivnosti i ciljeve, tada to znači da ono mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika usluga, i to kroz:

 • unapređivanje postupanja komunalnim otpadom
 • evidentiranje i sanaciju divljih deponija
 • stalno unapređivanje održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja
 • podizanje nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem
 • poštivanje načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti
 • težnju temeljnom cilju da prostor u kojem trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. kao komunalno poduzeće djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga
 • upoznavanje korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju stvaranja kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja uz stvaranje slike socijalno senzibilnog poduzeća.