Odvojeno prikupljanje otpada

Upute za pravilno odvajanje otpada

Više informacija o pravilnom odvojenom prikupljanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

Kratke upute o tome što se odlaže u koji spremnik: UPUTE

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE


Raspored odvoza otpada

Raspored odvoza odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati klikom OVDJE.


Opis prikupljanja odvojenog otpada

Osim preuzimanja miješanog komunalnog otpada izravno od korisnika na mjestu nastanka, 1.MAJ d.o.o. otpad za reciklažu na području Labinštine odvojeno prikuplja na kućnom pragu (tzv. sustav “od vrata do vrata“), putem zelenih otoka, odnosno kontejnera smještenih na javnim površinama, te putem reciklažnih dvorišta (mobilno i stacionarno reciklažno dvorište). Na reciklažnim dvorištima građanima je omogućeno odlaganje manjih količina posebnih vrsta otpada nastalih u kućanstvima kao što su papir, plastika, staklo, metali, tekstil, problematični otpad, krupni otpad te ostale vrste otpada koje je reciklažno dvorište dužno zaprimati. Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu) od kategorije korisnika kućanstva.

Količine odvojeno sakupljenog otpada te kvaliteta korisnog otpada koji se može reciklirati ovisi uvelike o opremi pojedinog područja. Kao najučinkovitiji sustav svakako je prikupljanje na kućnom pragu koji je uspostavljen na cijelom području pružanja usluge. Ovaj sustav podrazumijeva odlaganje plastične i metalne ambalaže u žute spremnike, a papira i kartona u plave spremnike. Staklo se  prikuplja putem spremnika na javnim površinama. Na 12 lokacija na Labinštini postavljeni su kontejneri za prikupljanje odjeće i  tekstila što je doprinijelo razvoju sustava selektivnog prikupljanja i izdvajanja još jedne frakcije otpada iz komunalnog otpada (Rabac – kod “Zelen drage” i u Jadranskoj ulici, Labin – centar, Prilaz Vetva, Karla Kranjca, Zelenice, reciklažno dvorište, Vinež, Raša – kod bivše tržnice, Nedešćina – kod škole, Kršan – Pristav, Most Pićan – skretanje za Sv.Katarinu).

Težimo da sustavi odvojenog prikupljanja otpada budu ekološki i gospodarski (društveno odgovorni trošak) optimalni. Sustavi odvojenog prikupljanja moraju biti tržišno povoljni. Opravdano je odvojeno prikupljati otpad za koji je poznat konačni način reciklaže, odnosno oporabe.


Fotogalerija