Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta možete pronaći klikom OVDJE.

Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

Kratke upute o postupanju s krupnim otpadom i posebnim vrstama: UPUTE

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, te odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati klikom OVDJE.

Važno: Otpad koji se donosi na reciklažno dvorište potrebno je unaprijed pripremiti odvojeno po vrsti (npr. plastika, karton, metal, EE otpad, krupni otpad, baterije, staklo…). Molimo korisnike da ne donose na reciklažno dvorište otpad koji nije razvrstan (npr. da se pomiješane vrste otpada donose u vrećama ili u većim količinama). Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu).


MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Mobilno reciklažno dvorište postavlja se u naselja čiji stanovnici zbog udaljenosti manje koriste reciklažno dvorište. Putem njega omogućava se prikupljanje većeg broja različitih vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje, te odlaganje u za to namijenjene posude.


RECIKLAŽNO DVORIŠTE  (Pulska bb)
Reciklažno dvorište otvoreno je 2. ožujka 2009. godine, a namijenjeno je isključivo građanima za izdvojeno odlaganje raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu. Smješteno je u Labinu (Pulska bb, nedaleko Veterinarske stanice), a namijenjeno je građanima Grada Labina. Tu se ne vrši nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje korisnog i problematičnog otpada. U reciklažnom dvorištu dežura radnik koji će pomoći građanima pravilno sortirati otpad.

Dvorište zauzima površinu od 625 m² s posebno uređenom prilaznom cestom, ulaznom rampom i manipulativnom površinom koja omogućava građanima ulaz, sortiranje i ubacivanje otpada u posebno označene kontejnere te neometan izlaz iz dvorišta.

Što građani mogu odložiti u našem reciklažnom dvorištu?

Građani mogu tijekom cijele godine besplatno odložiti pojedine frakcije otpada kao što su: papir i karton, plastika, staklo, najlonska folija, otpadno željezo i drugi metali, električna i elektronička oprema i uređaji, drvo (dijelovi namještaja), stare i istrošene baterije i akumulatori, automobilske gume, te otpadna jestiva i motorna ulja. Osim toga, na reciklažnom dvorištu postavljeni su i spremnici za prikupljanje tekstila. Tako prikupljeni otpad na reciklažnom dvorištu, ovisno o vrsti, predaje se ovlaštenim sakupljačima na obradu.

Odlagati se može i problematični otpad kao što su lijekovi, pesticidi, kiseline, lužine i dr.