Temeljni podaci

SJEDIŠTE/ADRESA: 52220 Labin (Grad Labin), Vinež 81

TVRTKA:

 • 1.MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću
 • 1.MAJ d.o.o.

OIB: 23557321379

MATIČNI BROJ SUBJEKTA: 040010929

NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Pazinu

PRAVNI OBLIK: d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću)

TEMELJNI KAPITAL: 361.160,00 EUR

IBAN: HR3224020061100387143

PREDMET POSLOVANJA:

 • uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
 • pogrebne i prateće djelatnosti
 • niskogradnja
 • opskrba parom i toplom vodom
 • trgovina na malo cvijećem
 • prijevoz robe (tereta) cestom
 • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
 • poslovanje nekretninama
 • ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • upravljanje grobljem
 • sakupljanja otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • proizvodnja sadnog materijala
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja

Društveni ugovor