Skupština društva i Nadzorni odbor

Skupštinu društva čine svi članovi društva (Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sveta Nedelja, Općina Pićan) prema sljedećoj vlasničkoj strukturi:

 • Grad Labin                        62,10%
 • Općina Raša                      14,63%
 • Općina Kršan                    12,12%
 • Općina Sveta Nedelja       9,21%
 • Općina Pićan                       1,94%

Predsjednik Skupštine je:

Zoran Rajković (Grad Labin),

Članovi Skupštine su:

 • Glorija Paliska (Općina Raša),
 • Roman Carić (Općina Kršan),
 • Irene Franković (Općina Sveta Nedelja),
 • Dean Močinić (Općina Pićan).

Poslovnik o radu skupštine možete vidjeti OVDJE.


Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora imenuju predstavnici vlasnika, dok je peti član, kao predstavnik radnika, imenovan od strane radničkog vijeća.

Novi saziv Nadzornog odbora potvrđen je 12. prosinca 2021. godine na mandat od četiri godine.

Predsjednik Nadzornog odbora je:
Nenad Boršić

Članovi Nadzornog odbora su:

 • Boris Rogić,
 • Valter Golja,
 • Kristijan Bastijanić,
 • Željko Zahtila.