Sjednice Skupštine i Nadzornog odbora

Na ovoj stranici možete pronaći najnovije pozive na sjednice Skupštine te Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.  Također, na ovoj stranici možete pronaći i posljednje zapisnike sa sjednica Skupštine i Nadzornog odbora.

 

POZIV NA SJEDNICU SKUPŠTINE

19. sjednica Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. za 28.8.2020. (videokonferencija)


POZIV NA SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

18. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. za 16.10.2020.


ZAPISNICI SA SJEDNICA SKUPŠTINE

Zapisnik 1. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 14.11.2017.

Zapisnik 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 12.12.2017.

Zapisnik 3. elektronske sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 26.2.2018. 

Zapisnik 4. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 16.4.2018.

Zapisnik 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 29.6.2018.

Zapisnik 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 21.9.2018.

Zapisnik 7. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 19.10.2018.

Zapisnik 8. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 28.11.2018.

Zapisnik 9. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 14.12.2018.

Zapisnik 10. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 28.12.2018.

Zapisnik 11. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 24.4.2019.

Zapisnik 12. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 3.10.2019.

Zapisnik 13. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 22.11.2019.

Zapisnik 14. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 5.12.2019.

Zapisnik 15. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 15.1.2020.

Zapisnik 16. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 3.4.2020.

Zapisnik 17. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 30.4.2020.

Zapisnik 18. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 23.7.2020.

Zapisnik 19. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 28.8.2020.

Zapisnik 20. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 11.9.2020.


ZAPISNICI SA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Zapisnik 1. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 30.11.2017.

Zapisnik 2. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 11.12.2017.

Zapisnik 3. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 6.3.2018.

Zapisnik 4. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 16.4.2018.

Zapisnik 5. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 8.6.2018.

Zapisnik 6. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 13.9.2018.

Zapisnik 7. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 27.11.2018.

Zapisnik 8. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 5.3.2019.

Zapisnik 9. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 10.4.2019.

Zapisnik 10. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 18.7.2019.

Zapisnik 11. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 1.10.2019.

Zapisnik 12. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 18.11.2019.

Zapisnik 13. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 17.3.2020.

Zapisnik 14. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 25.3.2020.

Zapisnik 15. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 29.4.2020.

Zapisnik 16. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 24.7.2020.

Zapisnik 17. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. od 31.8.2020.