PC Čistoća

Rukovoditelj PC-a: Branko Zulijani, struč.spec.oec.,bacc.ing.traff.

E-mail: branko.zulijani@prvimaj.hr

Mob.: 091/1285-925


Radno vrijeme pronađite OVDJE.


Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati OVDJE.

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, te odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati OVDJE.


Profitni centar Čistoća u prosjeku broji 40-tak radnika uključujući rukovoditelja profitnog centra. Sastoji se od tri organizacijske jedinice: OJ Odvoz, OJ Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine. Javne površine pridodane su ovom PC-u u 2016. godini.

Poslovi ovog PC-a sastoje se od prikupljanja otpada na području Grada Labina te općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan i njegovim gospodarenjem. U organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada uključeno je oko 12.300 korisnika. Koristan otpad odvojeno se prikuplja od miješanog komunalnog otpada. Otpad namijenjen odlaganju (miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad) pretovaruje se na lokaciji Cere i predaje Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Osim toga PC se bavi i pometanjem javnih površina u Labinu i Raši, a nudi usluge i strojnog čišćenja.

 

  Najčešća pitanja i odgovori o novom sustavu gospodarenja otpadom (15.6.2018.)

Dodatak: Pojašnjenje o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge