PC Čistoća

Rukovoditelj PC-a: Branko Zulijani, struč.spec.oec.,bacc.ing.traff.

E-mail: branko.zulijani@prvimaj.hr

Mob.: 091/1285-925


Gdje pronaći radno vrijeme

Radno vrijeme pronađite klikom OVDJE.


Upute za pravilno odvajanje otpada

Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na sljedećem linku: www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

Kratke upute o tome što se odlaže u koji spremnik: UPUTE

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE


Raspored odvoza otpada

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, te odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati klikom OVDJE.


Radna mjesta

U 1.MAJ-u neki su poslovi često dostupni, bilo za ugovore na neodređeno ili pak na određeno (sezonski). U takve poslove spadaju poslovi vozača, sabirača otpada, pometača, vrtlara i grobara. Za takve poslove smo posebno zainteresirani primati otvorene molbe i izvan natječajnih postupaka. Slobodno se javite na info@prvimaj.hr ili poštom na adresu Vinež 81, 52220 Labin. Nudimo redovita primanja, minimalno četiri tjedna plus dva dana godišnjeg odmora godišnje, te razne beneficije poput regresa, solidarne pomoći, darova u naravi, osposobljavanja, naknade za prijevoz i sl.


Profitni centar Čistoća u prosjeku broji 40-tak radnika uključujući rukovoditelja profitnog centra. Sastoji se od dvije organizacijske jedinice: OJ Odvoz i OJ Zbrinjavanje otpada.

Poslovi ovog PC-a sastoje se od prikupljanja otpada na području Grada Labina te općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan i njegovim gospodarenjem. U organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada uključeno je oko 12.300 korisnika. Koristan otpad odvojeno se prikuplja od miješanog komunalnog otpada. Otpad namijenjen odlaganju (miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad) pretovaruje se na lokaciji Cere i predaje Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Ovaj PC upravlja komunalnim odlagalištem Cere.

Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu) od kategorije korisnika kućanstva.