PC Čistoća

Rukovoditelj PC-a: Branko Zulijani, struč.spec.oec.,bacc.ing.traff.

E-mail: branko.zulijani@prvimaj.hr

Mob.: 091/1285-925


Radno vrijeme pronađite klikom OVDJE.


Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na sljedećem linku: www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati klikom OVDJE.

England Flag British Flag UK Flag Union Jack United Kingdom Great Britain |  eBay You can find in our guide what to do with different types of waste: GUIDE

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, te odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga možete pogledati klikom OVDJE.


Profitni centar Čistoća u prosjeku broji 40-tak radnika uključujući rukovoditelja profitnog centra. Sastoji se od dvije organizacijske jedinice: OJ Odvoz i OJ Zbrinjavanje otpada.

Poslovi ovog PC-a sastoje se od prikupljanja otpada na području Grada Labina te općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan i njegovim gospodarenjem. U organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada uključeno je oko 12.300 korisnika. Koristan otpad odvojeno se prikuplja od miješanog komunalnog otpada. Otpad namijenjen odlaganju (miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad) pretovaruje se na lokaciji Cere i predaje Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Ovaj PC upravlja komunalnim odlagalištem Cere.

Informacije o prelasku na novi sustav gospodarenja otpadom 2018. godine (dokumenti se otvaraju klikom na natuknice):

  Najčešća pitanja i odgovori o novom sustavu gospodarenja otpadom (15.6.2018.)

  Pojašnjenje o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge

Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu).