Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22).
info

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima, pravo na pristup informacijama.


Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu 1.MAJ d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac:

Uz to dostupni su i ovi obrasci:


Dostava Zahtjeva

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: 1. MAJ d.o.o., 52 220 Labin, Vinež 81
  • elektroničkom poštom na adresu: info@prvimaj.hr
  • telefonskim putem na broj: 052/855-375
  • osobno u prostorijama sjedišta radnim danom od 7:30 do 10:30 sati kod voditeljice Ureda uprave (Ivana Paliska).

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Sadržaj Zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.


Dokumenti

Dokumenti (otvaraju se klikom na natuknice):

pdfAttach Katalog informacija

pdfAttach Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

pdfAttach Odluka o ustroju kataloga informacija

pdfAttach   Odluka o imenovanju službenice za informiranje

pdfAttach   Odluka o imenovanju zamjenika službenice za informiranje

pdfAttach Antikorupcijski program


Izvješća o provedbi ZPPI-ja

pdfAttachIzvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

pdfAttach  Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu

pdfAttach  Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

pdfAttach  Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

pdfAttach  Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

CSV – Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

pdfAttach  Izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu

CSV – Izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu

pdfAttach Izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu

CSV – Izvješće o provedbi ZZPI za 2023. godinu


Izvješća o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa

pdfAttach Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 30.6.2021. godine

pdfAttach Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 30.9.2021. godine

pdfAttach Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 31.12.2021. godine

pdfAttach Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 30.3.2022. godine

pdfAttach Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 30.6.2022. godine

pdfAttach Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 30.9.2022. godine

pdfAttach Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 31.12.2022. godine