Ostali obrasci

Na ovoj stranici možete pronaći različite obrasce 1.MAJ-a d.o.o. Svi podaci koje prikupljamo putem obrazaca služe isključivo za pružanje što bolje usluge i ispunjavanju zahtjeva. Obrasci se preuzimaju klikom na podebljani tekst kraj ikona. Trenutno su na ovoj stranici dostupni obrazac zahtjeva za pristup informacijama, obrazac zahtjeva za izmjenu spremnika za miješani komunalni otpad (promjena volumena) i obrazac prijave kandidata za posao.

 

pdfAttach  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

pdfAttach  Obrazac zahtjeva za izmjenu spremnika za miješani komunalni otpad (promjena volumena)

pdfAttach  Obrazac prijave kandidata za posao*

 

* Ovakav obrazac nije obavezan jer zaprimamo bilo koju formu životopisa i molbe, ovo je samo mogućnost na raspolaganju osobama zainteresiranima za slanje prijave za posao 1.MAJ-u d.o.o.


Dodatna mogućnost koju 1.MAJ nudi je i plaćanje putem SEPA izravnog terećenja. Naime, na taj način 1.MAJ brine o automatskoj naplati sa vašeg tekućeg računa, i to točnog iznosa koji je potreban. Više o tome pročitajte klikom OVDJE.

Skip to content