Zimska služba

Rukovoditelj zimske službe: Nino Knapić

Zimska služba: 091/223 3516


zimska 2

Zimska služba obuhvaća organizaciju i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Nerazvrstana cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme. Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na području Grada Labina za zimski period 2022./2023. godine izvodi 1.MAJ d.o.o.
Operativnim planom zimske službe obuhvaćeno je oko 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimsku službu nije moguće organizirati na način da se na svim ulicama i cestovnim pravcima djeluje istovremeno, zato je prema Operativnom planu održavanja utvrđen redoslijed posipavanja i uklanjanja snijega, a prema tom redoslijedu sve ulice i cestovni pravci svrstani su u dva prioriteta. Redoslijed odvijanja radova zimske službe i vrijeme potrebno za izvršenje istih određeno je ovim razinama prioriteta:

1. Na cestama koje su operativnim programom svrstane u prvu razinu prioriteta prohodnost se mora osigurati u roku od šest sati od prestanka padalina.
2. Na cestama druge razine prioriteta prohodnost se osigurava najkasnije u roku od 24 sata od prestanka padalina.

Zimska služba na području Grada Labina organizirana je za cijelo zimsko razdoblje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine 24 sata dnevno. Za određivanje stupnjeva pripravnosti Zimska služba preuzima podatke Hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske putem javnih medija. Tjedni i mjesečni meteorološki podaci služe za pripremanje ljudstva i tehnike u tijeku određenog perioda.

Za rad u zimskoj službi koristi se slijedeća oprema:

  • kamionet sa posipačem
  • kamion Multicar sa ralicom i posipačem,
  • vozilo Muvo opremljeno ralicom i posipačem,
  • rovokopač JCB 4 Cx sa ralicom,
  • osobno vozilo,
  • čistač snijega za trotoar,
  • ostala oprema (lopate, ručna kolica i sl.).

Dokument možete vidjeti klikom na natuknicu uz ikonu:

pdfAttach Operativni plan zimske službe Grada Labina 2022./2023.