Cjenici usluga

Cjenici usluga 1.MAJ-a d.o.o. Saznajte sve na jednome mjestu.

Ovi cjenici (linkovi su na dnu ove stranice) sadržavaju sve cijene usluga koje prema javnosti pruža trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., osim cijena proizvoda koji se prodaju u cvjećarnicama 1.MAJ-a na labinskoj gradskoj tržnici i u sklopu Komemorativnog centra Labin, cijena pogrebne opreme, kao i cijena zakupa poslovnih prostora i stolova na gradskoj tržnici.

Cjenici prikazuju cijene pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, pogrebnih usluga, grobnica, niša, grobnih mjesta, upotrebe strojeva i radnika 1.MAJ-a, kao i zbrinjavanja glomaznog otpada. Svugdje su cijene iskazane u eurima te u kunama. Cijene u kunama iskazane su u zagradama uz cijene u eurima.

U Cjeniku usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada možete pročitati i kompletno objašnjenje obračuna cijena pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, zbog čega dio obračuna nazivamo „fiksnim“, a dio „varijabilnim“. Tu treba napomenuti još jednu činjenicu: odvoz i zbrinjavanje odvojeno prikupljenog otpada putem “zelenih otoka”, spremnika za odvajanje na kućnom pragu i putem reciklažnih dvorišta – ne naplaćuje se (npr. plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklo i vrste otpada koji se zaprimaju u reciklažnim dvorištu).

Informativni mjesečni izračun javne usluge za kućanstva možete dobiti korištenjem našeg kalkulatora. Potrebno je upisati tražene podatke te je tada vidljiv informativni mjesečni izračun. Kalkulator možete preuzeti klikom: OVDJE.

Važan dio naše djelatnosti, kojemu pristupamo s posebnom pažnjom, odnosi se na pogrebne usluge. U ovim cjenicima možete saznati sve cijene pogrebnih usluga, osim cijena pogrebne opreme koje možete saznati u sklopu Komemorativnog centra u Labinu.

Cjenici od 1.1.2023. iskazani u EUR (otvaraju se klikom na natuknice):


Zatvoreno savjetovanje s javnošću

Savjetovanje je bilo otvoreno od 28.3.2022. do 27.4.2022.

Savjetovanje je bilo otvoreno od 3.3.2023. do 1.4.2023.