Odluka o upravljanju grobljima

Na temelju odluka Grada Labina, te općina Raša i Sveta Nedelja, trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. upravlja grobljima na području tih jedinica lokalne samouprave. To su sljedeća groblja:

  • Grad Labin: Labin (Stari grad), Rabac, Ripenda
  • Općina Raša: Drenje, Sveti Lovreč, Skitača
  • Općina Sveta Nedelja: Nedešćina, Sveti Martin, Šumber.

Navedene odluke možete vidjeti klikom na natuknice uz ikone:

pdfAttach Odluka o grobljima za Grad Labin

pdfAttach Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti za Općinu Raša

pdfAttach Odluka o grobljima za Općinu Raša

pdfAttach Odluka o grobljima za Općinu Svetu Nedelju

Godišnja grobna naknada iznosi 19,91 EUR (150,00 kn) bez PDV-a, a 24,89 EUR (187,50 kn) sa obračunatim PDV-om.