Politika kvalitete i okoliša

Dugoročno poslovno opredjeljenje TD 1. MAJ d.o.o. je potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kako bi svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove zahtjeve istovremeno vodeći brigu o zaštiti okoliša.

 

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unapređenje razine sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i to:

 • unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom
 • evidentiranjem i sanacijom divljih deponija
 • uređenjem, održavanjem i monitoringom deponija komunalnog otpada CERE
 • sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša
 • stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja
 • podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem
 • poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti
 • težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. MAJ d.o.o. Labin djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga
 • upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom, politikom te operativnim aktivnostima i ciljevima radi povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u cilju kontinuiranog kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja u socijalnu senzibilnost tvrtke.

 

Ciljeve svoje politike 1. MAJ d.o.o. će ostvariti:

 • poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,
 • uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini,
 • izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom novih znanja te tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih zaposlenika o zaštiti okoliša,
 • investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,
 • ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i relevantnih zainteresiranih strana
 • promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim segmentima pružanja usluga
 • promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

 

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

 • provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih poslova,
 • investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno tehnološkim zahtjevima struke,
 • ostvarenim financijskim rezultatima.

 

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju iste. Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer samo na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također, kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi, zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

ISO_9001_400ISO_14001_400