Politika kvalitete i okoliša

Trajno opredjeljenje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. je potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kako bi svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove zahtjeve, a istovremeno vodeći brigu o zaštiti okoliša.

Radi postizanja tog cilja posebna pažnja biti će posvećena:

 • unaprjeđivanju sustava gospodarenja otpadom,
 • sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere,
 • zaštiti okoliša prilikom obavljanja svih djelatnosti Društva,
 • stalnom unapređivanju tehnika i metoda terenskog rada,
 • poštivanju načela održivog korištenja resursa,
 • edukaciji lokalne zajednice, naročito o pravilnom odvajanju otpada i korištenja infrastrukture za prikupljanje otpada.

Politiku kvalitete i okoliša ostvariti ćemo:

 • poštivanjem zakonske regulative, te internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,
 • izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom novih znanja te tehnika rada i upravljanja,
 • modernizacijom sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,
 • ispunjavanjem očekivanja svojih korisnika i relevantnih zainteresiranih strana,
 • podizanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa,
 • promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

 

Ostvarenje politike mjerit će se:

 • provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih poslova,
 • praćenjem podataka o količinama i vrstama prikupljenog otpada na području djelovanja Društva,
 • investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme,
 • održavanjem certifikacije ISO 9001 i ISO 14001 sustava.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u provođenju iste. Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada. Trgovačko društvo je, kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

Donald Blašković, Direktor

U Labinu, 26.11.2020.

ISO_9001_400ISO_14001_400