Tračnice

O profitnom centru

Rukovoditelj PC-a: Toni Roce, mag.oec.

E-mail: toni.roce@prvimaj.hr

Mob.: 098/9565-158


Profitni centar Održavanje i nabava sastoji se od sljedećih organizacijskih jedinica:

  • OJ Održavanje,
  • OJ Radiona,
  • OJ Nabava.

OJ Održavanje bavi se radovima po nalozima Grada Labina i Općine Raša, a radovi se vrše po godišnjim planovima i izvanrednim potrebama. Radi se o održavanju dječjih igrališta, plaža, staza, stepenica, ograda, potpornih zidova, sustava za oborinsku odvodnju, radovima obnavljanja i postavljanja vertikalne signalizacije te ugradnji nove i održavanju postojeće urbane opreme.

OJ Radiona interna je organizacijska jedinica i koristi se za vlastite potrebe. Radiona je smještena u zgradi bivše toplane na Pijacalu, a služi za održavanje vlastitih vozila, strojeva i alata. Djelatnici radione brinu o gotovo 40 vozila i radnih strojeva te o drugom ručnom alatu.

OJ Nabava bavi se svim vrstama nabave za potrebe neometanog poslovanja društva, što podrazumijeva nabavku svih vrsta materijala, roba, usluga i radova. Nabava se vrši sukladno definiranom planu nabave te prema izvanrednim potrebama koje se pojave tijekom godine.

Ovaj PC upravlja zimskom službom koja je sezonskog karaktera i ustrojena je za potrebe izvršavanja ugovornih obaveza prema Gradu Labinu. Radi se o organizaciji i provođenju radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Aktivnosti obuhvaćaju preventivno posipavanje cesta i čišćenje.