Raspored odvoza otpada

4 RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA CIJELU LABINŠTINU


1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (listopad-prosinac 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (listopad-prosinac 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (listopad-prosinac 2020.)


    RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA KRŠAN (listopad i studeni 2020.)

  Slikovni rezultat za općina raša  RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA RAŠA (listopad i studeni 2020.)

  Datoteka:Sveta Nedelja, općina (grb).gif – Wikipedija RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA SV. NEDELJA (listopad i studeni 2020.)


Rasporedi koji su istekli:

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (siječanj-ožujak 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (travanj-lipanj 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (srpanj-rujan 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (siječanj-ožujak 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (travanj-lipanj 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (srpanj-rujan 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (siječanj-ožujak 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (travanj-lipanj 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (srpanj-rujan 2020.)

  RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – GRAD LABIN (veljača 2020.)

  Slikovni rezultat za općina raša   RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA RAŠA (ožujak 2020.)

  Slikovni rezultat za općina raša   RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA RAŠA (lipanj 2020.)

 Općina Pićan   RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA PIĆAN (listopad 2020.)


Više informacija o pravilnom odvajanju otpada možete pronaći na mrežnoj stranici www.zelene-navike.hr ili u brošuri koju možete pogledati OVDJE.