Uprava društva

Temeljem Društvenog ugovora za trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin, jedini član uprave Društva je g. Donald Blašković.

Uprava vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.