Uprava društva

Temeljem Društvenog ugovora za trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin, jedini član uprave Društva je g. Donald Blašković. Član uprave je od 2020. godine.

Uprava vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.