Organizacijska struktura i dokumenti za radnike

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. organizirano je po principu profitnih centara odgovornosti. Ti profitni centri nalaze se u sklopu Operative. Osim kroz Operativu, društvo je organizirano i kroz Kontroling, Sektor financija, Sektor zajedničkih službi i Sektor ureda uprave i pravnih poslova. Dodatno,  većina profitnih centara u svom sastavu imaju i organizacijske jedinice.


Organizacijska struktura


Organizacijska struktura Operative


Dokumenti za radnike

Dokumenti: