Organizacijska struktura i dokumenti za radnike

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. organizirano je po principu profitnih centara odgovornosti. Ti profitni centri nalaze se u sklopu Operative. Osim kroz Operativu, društvo je organizirano i kroz Kontroling, Sektor financija, te Sektor zajedničkih službi. Dodatno, Sektor zajedničkih službi i većina profitnih centara u svom sastavu imaju i organizacijske jedinice.

pdfAttach Dokumenti za radnike: