Raspored odvoza selektivnog otpada za 13.6.2020.

Sutra (subota, 13.6.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Labin: Vilete.

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • Štrmac.
Skip to content