U Rapcu zbog potreba turizma dva odvoza miješanog komunalnog otpada tjedno

Kako ulazimo u sam vrhunac turističke sezone potrebe za odvozom miješanog komunalnog otpada su češće. Stoga će se u narednom razdoblju odvoz miješanog komunalnog odvoza u našoj najsnažnijoj turističkoj destinaciji Rapcu vršiti dva puta tjedno, i to u utorak i subotu. Naravno, korisnici mogu pripremiti svoje spremnike za pražnjenje kada im je to potrebno i tako birati dane i učestalost pražnjenja.

Skip to content