Mobilno reciklažno dvorište početkom tjedna u Tupljaku

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će u ponedjeljak i utorak (19. i 20.10.2020.), postavljeno u Tupljaku u središtu naselja. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna.

Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Nakon Tupljaka, mobilno reciklažno dvorište na dva dana dolazi i u Švići.