Raspored odvoza selektivnog otpada za 19.11.2020.

Sutra (četvrtak, 19.11.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Jadranska, Slobode, Giuseppine Martinuzzi i Istarska,
  • Principi,
  • Starci.