Podsjetnik: Nema odvoza otpada 1.1.2021., već dan kasnije

Na Novu godinu (1.1.2021.) neće se vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada, kao ni odvojeno prikupljenog otpada. Svi odvozi koji su na rasporedu taj dan vršiti će se dan kasnije – u subotu (2.1.2021.).

U međuvremenu je, zbog tehničkih problema, izvršena dodatna korekcija. Miješani komunalni otpad iz Santalezi, Stonja, Brnjci i Županići odvoziti će se u nedjelju, kao i plastična i metalna ambalaža iz Štrmca.

Skip to content