Za građane je korištenje reciklažnog dvorišta besplatno

Reciklažna dvorišta

Naš Labin još od 2009. godine ima funkcionalno reciklažno dvorište u Labinu, i to na Starcima, nedaleko veterinarske stanice, a kraj pročišćivača labinskog vodovoda. Na to reciklažno dvorište građani mogu besplatno odložiti čak 80 vrsta otpada. U to spadaju i posebne vrste otpada poput pesticida, baterija, otpadnog ulja, ali i onaj češći otpad iz kućanstava – krupni otpad. Tu se donosi i veće komade kartona, kao i veće komade plastike (npr. ležaljke). Trenutno je radno vrijeme od 10,00 do 17,00 sati radnim danom, a od 8,00 do 13,00 subotom. Miješani komunalni otpad potrebno je odložiti u spremnike koje svako kućanstvo ima na raspolaganju kod svoje kuće/zgrade jer za to reciklažno dvorište nije predviđeno. Osim toga, postoji i privremeno reciklažno dvorište u Raši gdje se zaprima karton, plastika, metal, staklo, krupni otpad i tekstil. U Raši je u ponedjeljak i petak otvoreno od 13,00 do 17,00 sati,  a u srijedu i subotu od 10,00 do 14,00 sati. Koriste se i mobilna reciklažna dvorišta koja “izlaze” na teren prema nalozima jedinica lokalnih samouprava, a postavljaju se u brojnim naseljima diljem Labinštine. I na njima se besplatno predaje takav posebni otpad iz kućanstva. Dodatne mogućnosti koje su na raspolaganju građanima: mogu naručiti besplatni odvoz 1 m3 krupnog otpada sa kućnog praga godišnje, a mogu i koristiti našu uslugu dostave velikog kontejnera od 5 m3 za krupni otpad. a koji se naplaćuje prema našem cjeniku. Dakle, uzimajući to u obzir, doista nema potrebe da nesavjesni građani odlažu krupni otpad, a posebice ne opasne vrste otpada, u prirodu. Više o reciklažnim dvorištima možete pročitati klikom na OVDJE.

Skip to content