Intervju direktora g. Donalda Blaškovića za “Labinsku Komunu”

Prenosimo intervju našeg direktora g. Donalda Blaškovića za “Labinsku Komunu”. Cijeli intervju pročitajte klikom na poveznicu “VIŠE“…

Tvoj prethodnik gosp. Alen Golja je u ožujku 2019. za Labinsku Komunu izjavio kako je preuzeo 1.MAJ u nezahvalnom stanju. Kakvo je ono danas, što Vas je dočekalo kad ste postali direktor te tvrtke?

Dosadašnji direktor Alen Golja sa svojim suradnicima je postigao da se komunalno poduzeće 1. MAJ d.o.o. Labin transformira u moderno, stabilno, efikasno te kvalitetno organizacijski uređeno komunalno poduzeće na području Labinštine a i šire. Napravljen je iskorak na svim profitnim centrima komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin.

U sferi gospodarenja otpadom, u proteklom desetljeću obavljena je tranzicija na novi sustav gospodarenja otpadom prema europskim regulativama. Uredilo se odlagalište otpada Cere. Bio je to kompleksan posao koji je uključivao izgradnju pretovarne stanice, prestanak odlaganja miješanog komunalnog otpada na deponiju Cere, te prelazak na novi obračun pružanja javne usluge korisnicima. To je sigurno najkompleksnija problematika s kojom se 1.MAJ suočavao, a ona je tijekom godina upravljanja gosp. Golje gotovo potpuno riješena.

Uz to, zatekao sam gotovo sve spremno za uvođenje sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ na kompletnom području Labinštine, također, učinio je mnogo da 1.MAJ iskorači i na tržišne poslove, naročito u hortikulturi. Redizajnirane su zelene površine na području Grada Labina, počelo se pružati usluge uređenja zelenih površina i za privatne investitore. To je sada usluga koju možemo pružiti svim zainteresiranima koji žele urediti okoliš, a ne samo usluga koju pružamo jedinicama lokalne samouprave.

Uređena su groblja na kompletnome području Labinštine, i to uređeno je gradsko groblje Labin, groblje Škitaca, groblje Šumber, groblje Sv. Martin te se započelo sa uređenjem i drugih groblja. Uveden je ISO certifikat i to 2 certifikata 9001 i 14001. Nadalje, uvedeno je i menadžersko izvještavanje.

Koji je bio glavni motiv prihvaćanja ovog posla, pretpostavljam da Vas nitko nije „tjerao“ s mjesta pročelnika koje se, možda samo naizgled, djeluje kao pozicija s nešto manje ‘problema’ i odgovornosti. Ako smo u krivu, slobodno nas demantirajte, a možete i usporediti te dva posla?

Biti pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina je vrlo izazovan posao sa svakodnevnim zahtjevima naših građana, institucija, mjesnih odbora i sl. Kao pročelnik težio sam ispuniti želje naših sugrađana i izaći im u susret maksimalno što sam mogao i sa ciljem da zajedno osiguramo kvalitetniji komunalni standard našega grada.

Međutim, proračunska sredstva za te namjene su ograničena, pa je stoga izazovno upravljati tim resorom. Potrebno je odvagnuti prioritete, što na kraju znači da neke želje duže vremena ne budu ispunjene.

Biti direktor komunalnog poduzeća 1.MAJ d.o.o. Labin je drugačiji izazov. U 1. MAJ-u je potrebno upravljati sustavom gospodarenja otpadom, grobljima, gradskom tržnicom, voznim parkom, komunalnim odlagalištem, reciklažnim dvorištem, organizacijskim jedinicama za nekoliko vrlo različitih djelatnosti i sve to činiti održivim financijski i logistički.

Na kraju bi zaključio da su oba radna mjesta vrlo izazovna i zahtjevna te zahtijevaju vrlo veliku odgovornost prema našim sugrađanima.

Selektiranje otpada je u tijeku kad je Labinština u pitanju, što su daljnji planovi i akcije kad je ono u pitanju?

S ciljem da se kompletira infrastruktura za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na kompletnoj Labinštini, Grad Labin i općine Labinštine su se u prvoj polovici 2018. godine javili na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sufinanciranje 85% troškova nabave spremnika za papir i karton te za plastičnu i mentalnu ambalažu.

Radi se o 11 795 spremnika za kompletnu Labinštinu. U proteklih mjesec dana pristiglo je cca 2 300 kanti te prema najavama u narednih mjesec dana trebale bi doći preostale kante.

Nakon toga uslijediti će razdoblje u kojemu će 1.MAJ podijeliti spremnike korisnicima na kućnim adresama te na taj način će se kompletirati infrastruktura za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na kompletnoj Labinštini odnosno građani na području naše Labinštine će moći na kućnom pragu odlagati i razvrstavati svoj komunalni otpad.

Paralelno sa navedenim projektom, komunalno poduzeće 1.MAJ  također je prijavio nabavu dva namjenska vozila za prikupljanje odvojenog otpada na natječaj koji je bio objavljen početkom ove godine od strane Fonda za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost. Radi se o projektu vrijednom 1,5 milijuna kuna, a stopa sufinanciranja je također 85%, kao i kod nabave spremnika. Trenutno željno iščekujemo informacije nadležnog tijela o evaluaciji naše prijave.

Sa realizacijom ova dva vrlo bitna projekta, možemo slobodno kazati da će naše komunalno poduzeće zajedno sa našim građanima  doprinijeti u budućnosti da još u većoj mjeri razdvajamo otpad na svojim kućnim pragovima na kompletnom području Labinštine.

Sjećamo se situacije sa sjednice jednog općinskog vijeća s Labinštine gdje je djelatnica Vašeg društva uporno, ali djelovalo je neuspješno, pokušavala objasniti principe rada komunalnog društva jednom ‘iskusnom’ vijećniku. Koliko je važna edukacija po tom pitanju i kako ljudima objasniti eventualna poskupljenja?

Vrlo jednostavno: novi sustav gospodarenja otpadom uveden je 1. srpnja 2018. godine. Od tada se miješani komunalni otpad predaje Županijskom centru za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ i više se ne odlaže trajno na našem odlagalištu Cere. Od tada se korisnicima odvoz otpada više ne naplaćuje prema kvadraturi stambenog prostora, već prema broju osoba koje žive u kućanstvu i prema broju pražnjenja spremnika za otpad.

Dakle, nekad je bilo svejedno da li u kućanstvu živi jedna ili pet osoba, a bilo je bitno da li stan ima 50 ili 100 kvadrata. Sada je obratno jer otpad proizvode osobe, a ne površina prostora. Također, prije su korisnici sav otpad bez odgovornosti odlagali u isti spremnik, i bilo je svejedno da li odvajaju ili ne. Sada, pravilnim odvajanjem mogu iskoristivi otpad predati u sustav reciklaže – što pogoduje zaštiti prirode i očuvanju prirodnih resursa, a time smanjiti količine miješanog komunalnog otpada koje zahtjeva posebno postupanje putem „Kaštijuna“.

Predaja otpada „Kaštijunu“ je trošak za korisnika i on se naplaćuje kroz broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. Naprosto ne možemo, kao proteklih nekoliko desetljeća, otpad samo gomilati na jednom mjestu. Ukidanje te komocije ignoriranja problema treba prihvatiti kao pozitivni korak.

Zauzvrat, u mogućnosti smo zaštititi našu predivnu prirodu, floru i faunu, a napose zrak koji udišemo i vodu koju pijemo. Otpad ne nestaje sam od sebe i cijela regulativa osmišljena od europske i nacionalne razine išla je u smjeru da se ljude osvijesti. Nažalost, najčešće se osvijeste kad osjete u novčaniku, pa se očito željelo potaknuti da ljudi štede novac odvajanjem otpada.

Ovo Vam pišemo u subotu ujutro s lokacije blizu labinske gradske tržnice gdje se osjeća “šušur”. Iako je „korona“ vrijeme, ljudi u Labinu imaju ozbiljnu naviku odlaska na „markat“. Kakvi su planovi po tom pitanju, bilo je govora o nekakvom „osvježavanju“?

Jako nam je žao što je pandemija uzrokovana virusom COVID-19 reducirala druženje i „ćakulode“ ljudi na našem markatu i oko markata. Jako nam nedostaju „normalni“ uvjeti. S druge strane, ne želimo samo čekati da se nešto samo od sebe pokrene. Tržnica je rekonstruirana prije gotovo 30 godina, pa je, na žalost, nagrizaju uobičajeni problemi derutnosti.

Mi smo prije dva mjeseca prijavili projekt rekonstrukcije i opremanja ribarnice u sklopu tržnice na natječaj za bespovratne potpore koji je raspisala Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Alba“. Ukoliko sve bude u redu, početkom 2022. godine započeli bi radovi na uređenju prostora ribarnice s ciljem da dobijemo modernu ribarnicu kakvu naši prodavači i posjetitelji zaslužuju.

Želimo ići u smjeru da prazni boksevi/poslovni prostori budu na raspolaganju raznim poduzetnicima i udrugama da prezentiraju svoje proizvode i djelatnosti, kroz dva-tri tjedna, i tako potaknu veću posjećenost tržnice. Zapravo, odličan primjer je suradnja s Gradom Labinom koji je upravo uredio jedan prazan poslovni prostor na katu, pretvorivši ga u interaktivnu izložbu „Kovarski sanji i pensijeri“.

Želimo češće takve sadržaje, da lokalne tvrtke prezentiraju svoje proizvode. Ovisno o financijama, razmišljamo o energetskoj obnovi građevine gradskog markata, o raznim detaljima u uređenju te o organiziranju tematskih dana i sl.

Sajam. Ima li budućnosti tome u Labinu?

Mjesečni sajam u Labinu koji se održava tradicionalno svake treće srijede u mjesecu nismo u mogućnosti organizirati, zbog epidemioloških mjera koje su na snazi, a koje nalaže Stožer civilne zaštite RH. Primjerice, trenutno je na snazi mjera prema kojoj nije dopušteno održavanje sajmova i drugih gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi. Stoga, je vrlo upitno hoće li biti moguće organizirati sajam narednih mjeseci.

Naime, tijekom više od 20 godina održavanja sajma, njegov su se karakter i svrha mijenjali. Danas je trgovačka ponuda široke potrošnje u Labinu neusporedivo veća nego prije 10, 20 ili više godina. Značajan dio ponude sajma pokriven je trajno u trgovinama koje su se otvorile u Labinu. Dodatno, tijekom zimskih mjeseci sajam je često vrlo oskudan i ne opravdava svoju namjenu i nije ni sjena samog sebe iz zlatnih vremena.

Dobro bi bilo organizirati specifične sajmove sezonskog tipa gdje bi građani pronašli što im je potrebno, a lokalni proizvođači i obrtnici imali olakšani plasman svoje robe. Primjerice, sajam cvijeća je nešto čemu će se težiti jer na njemu su inače zastupljeni cvijeće, lokalni suveniri, lavanda, med, maslinovo ulje, ljuti umaci, sezonsko voće poput jagoda, organsko voće, čajevi i sl. Takvi sajmovi sezonskog tipa bili bi nešto što bi pomirilo potrebe građana i potrebe lokalnih proizvođača i obrtnika.

Skip to content