Raspored odvoza selektivnog otpada za 22.2.2021.

Sutra (ponedjeljak, 22.2.2021.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žuti spremnici”):

  • Stare Katuri,
  • Škrilice,
  • Streljana,
  • Čekadi,
  • Ripenda,
  • Smolići.
Skip to content