Uredili smo grb Labinske republike od cvijeća

Uz obilježavanje 100. obljetnice Labinske republike, naš grad dobiva još jedan upečatljivi simbolični detalj u uspomenu na rudarstvo. Radi se o novoj atraktivnoj cvjetnoj gredici omeđenoj limom u kružnom toku kod gradskog stadiona, a vidljiv je sa ceste iz smjera Vineža. Cvjetna gredica osmišljena je da asocira na grb Labinske republike, grb koji prikazuje naš Stari grad na brijegu, uz ukrštene rudarske čekiće od cortena (posebna vrsta čelika). Cvjetna gredica blago je uzdignuta iz ravnine ceste jer prati nagib kružnog toka, a kolorit grba imitira se sa 700 maćuhica i upotrebom crnog drvenog malča. Ovaj cvjetni kutak je po narudžbi Grada Labina uredio 1.MAJ.
Originalni grb lijepo je prikazan u Starome gradu na mozaiku nedaleko vrata Sv.Flora, a u njemu je upisan datum 2.III.1921. (dan kada je započela Labinska republika) i natpis „Kova je nasa“.

Skip to content