Raspored odvoza selektivnog otpada za 1.4.2021.

Sutra (četvrtak, 1.4.2021.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žuti spremnici”):

  • Vinež: od raskrižja “Kožlje” do Doma kulture “Riko Milevoj” (uključujući Storo selo i Nove kući) i cesta Vinež-Marciljani (Juraji)
  • Labin: ulice Zelenice, Karla Kranjca, Antona Selana i Rudarska.
Skip to content