Važno: Novi raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

Vozni park Čistoće

Nakon dugo vremena 1.MAJ je odlučio pristupiti nešto opsežnijim izmjenama u terminskom planu odvoza miješanog komunalnog otpada. Izmjene će dotaknuti sve jedinice lokalne samouprave Labinštine, osim Općine Pićan. Molimo da na vrijeme provjerite jeste li obuhvaćeni tim izmjenama. Primjena novog terminskog plana započinje 29.3.2021. godine. Kliknite na “OVDJE” i proučite izmjene…

PREGLED IZMJENA

GRAD LABIN

 • cijeli Vinež prikupljati će se četvrtkom (do sada se Storo selo prikupljalo četvrtkom, a ostatak Vineža srijedom)
 • ulica Marcilnica prikupljati će se četvrtkom umjesto srijedom
 • zaseok Bohki u Marciljanima prikupljati će se četvrtkom umjesto petkom
 • cijela Presika, zajedno sa Kanfarelići i Brdom, prikupljati će se četvrtkom (do sada se većina Presike prikupljala utorkom, sporedne ceste četvrtkom, Brdo ponedjeljkom, a Kanfarelići utorkom)

OPĆINA RAŠA

 • Bečići će se prikupljati četvrtkom umjesto petkom

OPĆINA SVETA NEDELJA

 • Štrmac će se prikupljati srijedom umjesto četvrtkom
 • Maretići i Brnjci prikupljati će se četvrtkom umjesto petkom

OPĆINA KRŠAN

 • Potpićan, Kršan i Blaškovići prikupljati će se srijedom umjesto četvrtkom
 • Stare staze i Pristav prikupljati će srijedom umjesto petkom
 • Vozilići, Plomin, Plomin Luka, Malini, Sošići, Zustovići, Lukarići i Kostadini prikupljati će se srijedom umjesto petkom
 • krajevi istočno od Plomina (Baći, Brestova, Donadići, Fonovići, Jurasi, Kamenjari, Kušari, Načinovići, Paroni, Stipani, Šimuni i Zagorje) prikupljati će se petkom umjesto srijedom

VIŠE O RASPOREDIMA ODVOZA

Kompletni novi terminski plan odvoza provjerite klikom na sljedeću natuknicu:

Sve rasporede odvoza 1.MAJ-a možete provjeriti u sekciji “Raspored odvoza otpada“. U sekciji možete pronaći već navedeni terminski plan odvoza miješanog komunalnog otpada, zatim rasporede odvoza odvojeno prikupljenog otpada sa kućnog praga (sva naselja Grada Labina, te naselja Raša, Nedešćina i Štrmac), kao i rasporede postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta. Trenutno je aktualan raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Pićan, gdje će od 22.3. do 1.4.2021. posjetiti 5 različitih lokacija (Sveta Katarina, Most Pićan, Pićan, Tupljak i Švići). Sekciji možete pristupiti klikom na iduću natuknicu:


Za informacije o pravilnom odvajanju otpada posjetite web stranicu projekta Zelene navike za održivu Labinštinu na www.zelene-navike.hr.

Skip to content