Mobilno reciklažno dvorište u Općini Sveta Nedelja

Mjesni dom u Šumberu

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u nedjelju (11.4.2021.) biti će postavljeno u Sv.Martinu, kod mjesnog doma. Time počinje proljetni obilazak područja Općine Sv.Nedelja koji će trajati mjesec dana. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. 

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon Sv.Martina, MRD-om ćemo posjetiti i Štrmac, Šumber, Snašići i Nedešćinu.

Skip to content