Mobilno reciklažno dvorište u Barbićima

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u srijedu i četvrtak (21.-22.4.2021.) biti će postavljeno u središtu Barbića. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. 

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon Barbići, MRD-om ćemo posjetiti i Zartinj, Sv. Bartul, Trget, Koromačno, Ravni i Sv. Marinu.

Skip to content