Mobilno reciklažno dvorište u nedjelju u Šumberu

Mjesni dom u Šumberu

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će postavljeno u nedjelju, 25.4.2021., u središtu Šumbera, kod mjesnog doma. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. 

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon Šumbera, MRD-om ćemo posjetiti i Snašići i Nedešćinu.

Skip to content