Mobilno reciklažno dvorište u srijedu i četvrtak u Trgetu

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u srijedu i četvrtak (28.-29.4.2021.) biti će postavljeno u Trgetu na velikom makadamskom parkiralištu. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon Trgeta, MRD-om ćemo posjetiti Koromačno, Ravni i Sv. Marinu.

Skip to content