Mobilno reciklažno dvorište u Koromačnu u ponedjeljak i utorak

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u ponedjeljak i utorak (3.-4.5.2021.) biti će postavljeno u Koromačnu na makadamskom parkiralištu na ulazu u naselje. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon Koromačna, MRD-om ćemo posjetiti Ravni i Sv. Marinu.

Skip to content