Mobilno reciklažno dvorište od četvrtka do subote u Paronima (kod Brestove)

Paroni

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) od četvrtka do subote (6.-8.5.2021.) biti će postavljeno u Paronima, na makadamskom proširenju kod skretanja za Brestovu. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

S Paronima završava proljetni ciklus postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan, prilikom kojeg smo posjetili 9 lokacija, a na nalog Općine Kršan.

Skip to content