Svečano otvoren novi dio groblja u Nedešćini

Prigodnom svečanošću danas je u Nedešćini obilježeno otvaranje novog dijela mjesnog groblja. Na groblju je simbolično zasađena tisa, koju je, kao i groblje, blagoslovio velečasni Mirko Vukušić, koji je naveo kako je ono veoma bitno za dostojanstvo čovjeka. 

Obnašateljica dužnosti Općinskog načelnika Irene Franković izjavila je da je groblje u Nedešćini dugogodišnja želja žitelja, te da je ona sada i ostvarena u suradnji općine sa 1.MAJ-a d.o.o. i izvođačem radova – obrtom “Rakos”.

„Realizacija projekta „Proširenje groblja „Nedešćina“ rezultat je kvalitetne sinergije upravitelja groblja K.D. 1. MAJ-a d.o.o. LABIN i vlasnika groblja Općine Sv. Nedelja. Zajedničkom investicijom osigurali smo dovoljno kapaciteta za naredne godine i vjerujemo da će mještani biti zadovoljni napravljenim, a prije svega da će biti mirniji znajući da imaju gdje ispratiti drage pokojnike na vječni počinak, što je, na žalost, sastavni dio naših života.” – izjavio je direktor 1.MAJ-a Donald Blašković. 

Radove je izvodio obrt “Rakos”, a uključivali su rušenje dotrajalog zida, izgradnju novog pristupnog puta, izgradnju novih ogradnih zidova i staza, te gradnju novih 89 ukupnih mjesta u tri reda i 26 grobnica. Općina je financirala radove na proširenju vrijedne 739.988,50 kuna bez PDV-a, a 1.MAJ gradnju novih ukupnih mjesta i grobnica u iznosu od 327.543,85 kuna s PDV-om.“

Skip to content