Natječaj: Imamo otvoreno radno mjesto!

1.MAJ ima odgovornost obavljati mnoge terenske poslove vezane uz prikupljanje otpada, hortikulturu, čišćenje javnih površina i sl. Stoga mora kvalitetno voditi svoj vozni park što podrazumijeva ispravnost istog i razne poslove koji su vezani uz redovno korištenje vozila. Kako bi se ti poslovi što potpunije obavljali, oglašavamo slobodno radno mjesto KOORDINATORA VOZNOG PARKA, a s njime nudimo rad na neodređeno i razne beneficije određene Kolektivnim ugovorom u 1.MAJ-u poput regresa, božićnice, stimulacija, darova u naravi, darova za djecu, plaćene troškove prijevoza, toplog obroka i sl. Zato vas pozivamo da kliknete na “Više“, pročitate natječaj i javite nam se…

KOORDINATOR VOZNOG PARKA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno, uz probni rok

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 16.7.2021.

23.7.2021.

Posloprimac

SSS, KV

Smjer: tehnički

 Nije važno

Opis poslova:

 • odgovoran je za sav vozni park Društva
 • vodi i odgovoran je za poslove na održavanju vozila, opreme i uređaja Društva
 • kontrolira ispravnost vozila
 • izdaje i vodi evidenciju putnih naloga za sva vozila te usko surađuje sa pomoćnikom rukovoditelja PC Čistoća koji obavlja i poslove upravitelja prijevoza
 • organizira provođenje preventivnih pregleda vozila te vodi evidenciju po vozilima
 • izrađuje tjedni i mjesečni plan održavanja vozila i alata
 • odgovoran je za obavljanje preventivnih pregleda i za tehničku ispravnost vozila
 • odobrava naloge za servise i kontrolira izvršenje naloga za obavljene servise
 • analizira potrošnju goriva po vozilu
 • brine se o tehničkim pregledima vozila
 • zaprima informacije o kvarovima na vozilima i definira prioritete u realizaciji popravaka
 • odgovoran je za funkcioniranje i pravovremeno izvještavanje nadređenog o svim uočenim nepravilnostima
 • izrada mjesečnih izvještaja po vozilu
 • ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog
 • u svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka
 • poznaje rad na računalu (Microsoft Office)
 • obavlja ostale poslove po nalogu neposredno nadređenog
 • za svoj rad odgovoran je rukovoditelju profitnog centra nabava i održavanje i Pomoćniku rukovoditelja PC Čistoća koji obavlja i poslove upravitelja prijevoza

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

Skip to content