Natječaj: Imamo otvoreno radno mjesto u knjigovodstvu!

1.MAJ usmjeren je na stalno unapređivanje vlastitih ljudskih resursa, na stalno obrazovanje svojih radnika, na promicanje ekologije i održivog razvoja, kao i na poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Labinštine. Kako bi u tome bili uspješni, u mogućnosti smo oglasiti natječaj za popunjavanje uskoro upražnjenog radnog mjesta KNJIGOVOĐE/KNJIGOVOTKINJE.

S radnim mjesto ujedno nudimo rad na neodređeno i razne beneficije određene Kolektivnim ugovorom u 1.MAJ-u poput regresa, božićnice, stimulacija, darova u naravi, darova za djecu, plaćene troškove prijevoza, toplog obroka i sl. Zato vas pozivamo da kliknete na “Više“, pročitate natječaj i javite nam se…

KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

Radno mjesto

 VINEŽ, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 18.8.2021.

 25.8.2021.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik
 • Talijanski jezik

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 3 godine

 • Prikuplja i kontrolira dokumentaciju potrebnu za izradu izlaznih faktura u skladu sa internim pravilnicima i procedurama
 • Odgovoran je za pravovremeno, točno i cjelovito izdavanje izlaznih faktura za izvršene usluge
 • Odgovoran je za pravilno čuvanje i odlaganje knjigovodstvenih isprava i poslovnih evidencija
 • Ažurira matičnu bazu podataka kupaca
 • Vodi analitičko knjigovodstvo kupaca i evidentira uplate
 • Zaprima, evidentira i rješava prigovore i reklamacije kupaca
 • Usko surađuje sa referentom naplate potraživanja
 • Predlaže nove mjere unapređenja poslovanja u svom djelokrugu rada
 • Vrši i ostale knjigovodstvene poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Vrlo dobro poznavanje rada na računalu (Microsoft Office paket)
Poznavanje stranog jezika (Engleski, Njemački, Talijanski)

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 e-mailom: ivana.zubrinic@prvimaj.hr

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe ili diplome)
 4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje tri (3) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca)
 7. dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 8. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika potrebno je priložiti svjedodžbu, potvrdu ili vlastoručno potpisanu izjavu)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Skip to content