Koristite li reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište otvoreno je sad već daleke 2009. godine, a namijenjeno je isključivo građanima za izdvojeno odlaganje raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu (ne i za tvrtke, tvrtke moraju koristiti usluge ovlaštenih sakupljača pojedinih vrsta otpada, a glomazni otpad mogu odložiti na komunalnom odlagalištu Cere). Reciklažno dvorište smješteno je u Labinu (Pulska bb). Nalazi se nedaleko Veterinarske stanice (manje od 100 metara južno). Tu se ne vrši nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje korisnog i problematičnog otpada. Pročitaj više…

Dvorište zauzima površinu od 625 m² s posebno uređenom prilaznom cestom, ulaznom rampom i manipulativnom površinom koja omogućava građanima ulaz, sortiranje i ubacivanje otpada u posebno označene kontejnere te neometan izlaz iz dvorišta.

Što građani mogu odložiti u reciklažnom dvorištu?

Građani mogu tijekom cijele godine besplatno odložiti pojedine frakcije otpada kao što su: papir i karton, plastika, staklo, najlonska folija, otpadno željezo i drugi metali, električna i elektronička oprema i uređaji, drvo (dijelovi namještaja), stare i istrošene baterije i akumulatori, automobilske gume, te otpadna jestiva i motorna ulja. Tako prikupljeni otpad na reciklažnom dvorištu, ovisno o vrsti, predaje se ovlaštenim sakupljačima na obradu. Odlagati se može i problematični otpad kao što su lijekovi, pesticidi, kiseline, lužine i dr. U svakom slučaju, detalje o selektiranju otpada u domaćinstvu može se informirati na sljedećoj poveznici: BROŠURA “ZELENE NAVIKE ZA ODRŽIVU LABINŠTINU.

Reciklažna dvorišta

Zašto je reciklažno dvorište dobro?

Građani nerijetko imaju potrebu ukloniti ponešto iz domaćinstva. Primjerice, stari kauč, vitrinu, tepih ili televiziju. Mnogi građani žele zaštititi odvod, pa iskorišteno jestivo ulje posebno sakupljaju nakon kuhanja. Mnogi mjenjaju motorno ulje na kosilici ili vanbrodskom motoru, te žele staro motorno ulje negdje zbrinuti. Katkad kod kuće imaju neiskorištene lijekove ili pesticide, iskorištene neonske ili obične žarulje, prazne baterije i sl. Sve to također se može odložiti na reciklažnom dvorištu. Naravno da je sve to dobro jer korištenje reciklažnog dvorišta jednostavno je, besplatno i osiguravamo da otpad ide na pravo mjesto. Odnosno, time izbjegavamo najgori scenarij: da otpad, naročito opasni, bude odbačen u šume i druge dijelove prirode. Znamo da to uništava biljni i životinjski svijet, kao i pitku vodu za nas same. Dobro je da građani budu svijesni postojanja reciklažnog dvorišta i važno je da o tome pričaju i svojim obiteljima i prijateljima, kako bi svi znali gdje mogu odvesti sve te posebne vrste otpada. 

Mobilna reciklažna dvorišta za udaljena mjesta

S obzirom da je reciklažno dvorište gotovo u centru Labina, mnogi imaju osjećaj kako im je to predaleko. Međutim, Grad Labin, kao i sve općine Labinštine, imaju i mobilna reciklažna dvorišta. Mobilno reciklažno dvorište postavlja se u naselja čiji stanovnici zbog udaljenosti manje koriste reciklažno dvorište. Putem njega omogućava se prikupljanje većeg broja različitih vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje, te odlaganje u za to namijenjene posude. Mobilna reciklažna dvorišta na terenu postavljaju se kada jedinice lokalne samouprave to zatraže. Raspored postavljanja objavljujemo na svojoj web stranici, i to u sljedećoj sekciji: PC ČISTOĆA/RASPORED ODVOZA OTPADA

Tijekom 2021. godine mobilna reciklažna dvorišta već su kumulativno “odradila” 79 dana na 44 lokacija.

Pojedine frakcije otpada sakupljaju se i u Raši

Reciklažna dvorišta

U naselju Raša (Ulica Nikole Tesle, iza upravne zgrade nekadašnje Prvomajske) smješteno je mjesto za prikupljanje pojedinih čestih frakcija otpada iz domaćinstava koje je u upotrebi od 2013. godine. Ulaz u prostor dvorišta osiguran je kroz metalna vrata. Namijenjeno je stanovnicima Općine Raša koji u svojim domaćinstvima selektiraju otpad i kao takav ga odlažu u odgovarajuće spremnike. Opremljeno je ulaznom rampom i manipulativnom površinom koja omogućuje građanima ulaz, sortiranje i ubacivanje otpada u posebno označenim kontejnerima te neometan izlaz iz dvorišta. U dvorištu dežura radnik koji daje građanima upute o pravilnom sortiranju otpada. Na tom mjestu u Raši mogu se odlagati papir i karton, plastika, metal, staklo, glomazni otpad i tekstil.

Radno vrijeme za reciklažno dvorište

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Labinu, kao i dvorišta u Raši, uvijek možete vidjeti na našoj web stranici u sljedećoj sekciji: O NAMA/RADNO VRIJEME. Trenutno radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Labinu je:

  • ponedjeljak-petak: 10,00 – 17,00 sati,
  • subotom: 8,00 – 13,00 sati,
  • nedjeljom i praznikom zatvoreno.

Radno vrijeme dvorišta u Raši je:

  • ponedjeljak, petak: 13,00 – 17,00 sati,
  • srijeda, subota: 10,00 – 14,00 sati,
  • utorkom, četvrtkom i nedjeljom zatvoreno.

Za lakše pronalaženje reciklažnog dvorišta u Labinu možete pogledati sljedeći prikaz (crvenom linijom označen pristup od državne ceste kroz Starci – Pulska ulica):

Za lakše pronalaženje dvorišta u Raši možete pogledati sljedeći prikaz:

Skip to content