Jeste li pogledali rasporede odvoza selektivnog otpada za zadnji kvartal godine?

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

U našoj sekciji “Raspored odvoza otpada” uvijek možete pronaći aktualne rasporede odvoza za miješani komunalni otpad, te za selektivni otpad. Osim toga, u toj sekciji objavljujemo i raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta (ovih dana obilazi područje Općine Sv. Nedelja).

Rasporede odvoza selektivnog otpada objavljujemo kvartalno, te su sada dostupni rasporedi za zadnji kvartal 2021. godine (listopad – prosinac). Evo i prečice na rasporede selektivnog otpada za zadnji kvartal:

Skip to content