Mobilno reciklažno dvorište u srijedu i četvrtak u Nedešćini

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u srijedu i četvrtak (13. i 14.10.2021.) biti će postavljeno u Nedešćini, na makadamu nedugo Doma za starije . Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Skip to content