Mobilno reciklažno dvorište u ponedjeljak i utorak u Sv. Katarini

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u ponedjeljak i utorak (25. i 26.10.2021.) bit će postavljeno u Sv. Katarini, na skretanju za Andretići. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon toga na rasporedu su istog tjedna Most Pićan i Pićan, a tjedan nakon toga Švići i Tupljak.

Skip to content