Mobilno reciklažno dvorište od ponedjeljka u Općini Kršan

Općina Kršan | Naslovna

Općina Kršan pripremila je u suradnji s 1.MAJ-em obilazak mobilnog reciklažnog dvorišta na svom području. Tako će mobilno reciklažno dvorište od 8.11. do 9.12.2021. godine biti postavljeno na ukupno 9 lokacija, a na svakoj lokaciji biti će po tri dana. Te lokacije su redom Potpićan, Lazarići, Kršan, Čepić, Šušnjevica, Kožljak, Baći, Plomin i Vozilići. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati, a kraj mobilnog reciklažnog dvorišta dežurati će radnik 1.MAJ-a.

Građani mogu donositi posebne vrste otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Miješani komunalni otpad se ne zaprima. 

Više o reciklažnim dvorištima, pa tako i mobilnom, možete saznati na: http://prvimaj.hr/?page_id=273.

Više o pravilnom odvajanju otpada možete pročitati na: https://zelene-navike.hr/

Skip to content