Raspored odvoza selektivnog otpada za 17.11.2021.

Sutra (srijeda, 17.11.2021.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žuti spremnici”):

  • Rabac: ulice Idrijska, Učka, Medulinska, Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Plominska, Rudarska, te Obala maršala Tita i Gorenji Rabac.

PAPIR I KARTON  (“plavi spremnici”):

  • sva naselja Općine Pićan.
Skip to content