Mobilno reciklažno dvorište od petka u Čepiću

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u petak i subotu (19.-20.11.2021.), te u ponedjeljak (22.11.2021.) bit će postavljeno u Čepiću, kod ugostiteljskog objekta “Jezero”. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Miješani komunalni otpad ne predaje se na MRD-u.

Nakon toga idući tjedan na rasporedu su Šušnjevica i Kožljak.

Skip to content