Raspored odvoza – selektivno prikupljanje otpada od 01.04.-30.06.2016.

selektivno_prikupljanjeObavještavaju se korisnici da novi raspored selektivnog prikupljanja otpada (žute kante te plave i zelene vrećice) mogu preuzeti OVDJE.

Radi pojašnjenja što treba, a što se ne smije odlagati u žute kante još jednom skrećemo pozornost da se u žute kante odlažu: plastične vrećice, plastične boce, ambalaža od jestivog ulja, ambalaža od destilirane vode, plastične čaše, ambalaža deterdženata, ambalaža šampona, ambalaža od kozmetike, tetrapak ambalaža, limenke, konzerve te metalni poklopci. Plastične stolice, ležaljke, stolove, igračke i slične stvari koje ne stanu u žutu kantu, odlažemo na reciklažnom dvorištu ili u mobilnom reciklažnom dvorištu koje se postavlja u vašem naselju prema predviđenom rasporedu.

Papir i karton i dalje će se prikupljati putem plavih vrećica prema priloženom rasporedu.   U plave vrećice odlažemo novine, časopise, prospekte, kataloge, papirnate vrećice, uredski papir, bilježnice, knjige bez plastificiranog omota, karton, kartonsku ambalažu, kartonske kutije za jaja. Veće količine kartonske ambalaže, koje ne stanu u plavu kantu, odlažemo na reciklažnom dvorištu ili u mobilnom reciklažnom dvorištu koje se postavlja u vašem naselju prema predviđenom rasporedu.

Staklena ambalaža i dalje će se prikupljati putem zelenih vrećica prema priloženom rasporedu. U zelene vrećice odlažemo staklene boce, staklenke i tegle.

Ogledala, prozorska i automobilska stakla, lustere i žarulje odlažemo na reciklažnom dvorištu ili u mobilnom reciklažnom dvorištu koje se postavlja u vašem naselju prema predviđenom rasporedu.

 PRILOŽENI RASPORED ODVOZA VRIJEDI OD 1.4.-30.06.2016. GODINE.

 

Skip to content